Tag: BGK

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego – Polski bank powstały w 1924 roku z inicjatywy ówczesnego premiera i ministra skarbu, Władysława Grabskiego. Głównym zadaniem BGK jest rozwijanie systemu poręczeń oraz gwarancji mających na celu pobudzanie przedsiębiorczości, a także inicjowania i realizowania programów służących wzrostowi gospodarczemu.

Bank Gospodarstwa Krajowego angażuje się w programy, które służą poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje fundusze unijne, a także specjalizuje się w obsłudze finansowych programów rządowych. Bank Gospodarstwa Krajowego obsługuje także rachunki bankowe instytucji państwowych.

BGK ściśle współpracuje z instytucjami z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju takimi jak: KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych), PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu), czy PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu)

Sprawdź najnowsze informacje dotyczące Banku Gospodarstwa Krajowego w serwisie biznesowym Bizme.pl

Witaj ponownie!

Zaloguj się do swojego konta

Stwórz nowe konto!

Wypełnij formularz aby się zarejestrować

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.