tarcza finansowa 2.0 kody pkd

Drukarnie i agencje reklamowe skorzystają z tarczy finansowej 2.0 Pełna lista kodów PKD

Tarcza finansowa 2.0 – Lista kodów PKD. Rząd rozszerzył listę kodów PKD, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Szczegóły poniżej.

Rada Ministrów zdecydowała się na rozszerzenie listy kodów PKD, które będą mogły już od 15 stycznia wnioskować o wsparcie w ramach tarczy finansowej 2.0. Łącznie będzie ich 45 (uprzednio 38).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KPRM pomoc w postaci subwencji oraz możliwość umorzenia subwencji z tarczy finansowej 1.0 otrzymają dodatkowo drukarnie, agencje reklamowe, firmy produkujące wyroby papierowe, introligatornie czy kwiaciarnie i pozostałe pozaszkolne formy edukacji.

Czytaj także: Orlen przejmuje Polska Press – właściciela kilku drukarni i ponad 20 dzienników

Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju wartość umorzonych subwencji z tarczy finansowej 1.0 wyniesie około 7,5 mld zł. Łączna kwota przeznaczona na kolejne subwencje PFR wynieść ma 35 mld zł, z czego do 10 mld w przypadku MMŚP, a 25 mld dla dużych firm.

Wypłaty subwencji ruszyć mają 15 stycznia, a realizować je będzie 18 banków komercyjnych.

Tarcza finansowa 2.0 – Pełna lista kodów PKD

Stan na dzień 5 stycznia 2021 r.

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z – Działalność fotograficzna;
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D – Działalność paramedyczna;
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z – Działalność muzeów;
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Więcej o tarczy finansowej 2.0 przeczytasz na stronach Prime News.

Bądź na bieżąco! Dołącz do nas na Facebook lub Twitter.

Czytaj także
Total
0
Reakcji