tarcza finansowa 2.0 dla kogo

Tarcza Finansowa 2.0 Kto może liczyć na rządowe wsparcie? Kody PKD

35 mld zł popłynie do przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Wsparcie deklarowane przez premiera adresowane będzie do firm bez względu na ich wielkość. Decydują jednak kody PKD.

Zapowiedziana dziś przez premiera Mateusza Morawieckiego kolejna pomoc rządu dla przedsiębiorców objąć ma jednakowo mikro, małe, średnie oraz duże firmy. Budżet przewidziany na Tarczę Finansową 2.0 to minimum 35 mld zł. Kto i na jakich warunkach może liczyć na rządową pomoc?

Dla kogo Tarcza finansowa 2.0?

Tarcza finansowa 2.0 to znane już przedsiębiorcom z wiosny br. subwencje, dzięki którym przedsiębiorcy mają utrzymać płynność finansową przez kolejne miesiące oraz utrzymać zatrudnienie. Tak jak w przypadku wiosennej Tarczy PFR 1.0, tak i w tym wypadku pomoc może być bezzwrotna, pod warunkiem utrzymania działalności i zatrudnienia przez kolejne 12 miesięcy.

WAŻNE! Tarcza finansowa 2.0 adresowana jest wyłącznie do 38 kodów PKD.

Tarcza Finansowa 2.0 kody PKD!

Z Tarczy Finansowej 2.0 będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, których główny profil działalności skupiony jest w jednym z 38 kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności wymienionych poniżej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rząd, niewykluczone jest ich rozszerzenie o kolejne.

PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0:

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z – Działalność muzeów
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Tarcza Finansowa 2.0 mikrofirmy

Budżet przewidziany na wsparcie mikro przedsiębiorców to maksymalnie 3 mld zł. Wsparcie przewidziane jest dla firm, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników i w wyniku pandemii COVID-19 odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. Dodatkowo, aby mikro firma mogła skorzystać z subwencji, jej obrót w 2019 r. nie mógł przekroczyć 2 mln euro.

Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów. Kwota, o którą mogą starać się mikro firmy, wynosi 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego. Maksymalna kwota subwencji może wynieść łącznie 324 tys. zł. Pomoc może mieć charakter bezzwrotny pod warunkiem utrzymania działalności oraz zatrudnienia przez okres 12 miesięcy. Termin składania wniosków styczeń – luty 2021.

Więcej o Tarczy Finansowej 2.0 dla mikro firm przeczytasz na stronach Bizme.

Tarcza finansowa 2.0 małe i średnie firmy

Małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Tarczy finansowej będą mogły liczyć na maksymalnie 3,5 mln zł subwencji na jedno przedsiębiorstwo. Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto. Łączny budżet przewidziany na pomoc dla firm zatrudniających do 249 pracowników to 7 mld zł.

Podobnie jak w przypadku mikro przedsiębiorców, aby skorzystać z subwencji, firma będzie musiała udowodnić spadek obrotów o minimum 30 proc. Wysokość sumy bilansowej za 2019 r. nie może przekraczać 43 mln euro.

Środki pochodzące z Tarczy finansowej będą bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto. Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Średnie i małe przedsiębiorstwa otrzymały także możliwość umorzenia 100 proc. subwencji z Tarczy Finansowej 1.0. Termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0.

Więcej informacji o Tarczy Finansowej 2.0 dla małych i średnich firm przeczytasz na stronach Bizme.pl.

Tarcza finansowa 2.0 duże firmy

Duże przedsiębiorstwa (zatrudniające minimum 250 pracowników i/lub z obrotem w 2019 r. powyżej 50 mln euro) do swojej dyspozycji będą miały łącznie około 25 mld zł. Dodatkowo – jak informuje Kancelaria Rady Ministrów – uelastycznione zostały zasady wsparcia względem tych z wiosny.

Więcej o Tarczy Finansowej 2.0 dla dużych firm przeczytasz na stronach Bizme.pl.

Dołącz do społeczności przedsiębiorców i wspieraj nas swoją obecnością.

Czytaj także
Total
0
Reakcji