świadczenie postojowe maj 2021 kody pkd

Świadczenie postojowe wciąż dostępne dla przedsiębiorców

Świadczenie postojowe znów dostępne dla przedsiębiorców. Od 4 maja właściciele firm, których w ostatnim czasie dotknęły rządowe zakazy, mogą wnioskować o pomoc państwa. Niektórzy nawet pięciokrotnie. Pełna lista kodów PKD w artykule.

Nowelizacja ustawy covidowej w związku z przedłużeniem lockdownu części gospodarki sprawiła, że pomoc kierowana do przedsiębiorców została wydłużona i jednocześnie rozszerzona o nowe “branże”. W praktyce są to kody PKD, od których zależy, czy właścicielowi firmy pomoc się należy. Do dyspozycji przedsiębiorców w maju br. są m.in. zwolnienie ze składek ZUS do kwietnia włącznie, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, mikrodotacje do 5000 zł oraz świadczenie postojowe. To ostatnie może zostać wypłacone jedno, dwu, a nawet 5-krotnie. To, ile razy świadczenie będzie przysługiwać także zależy od kodu PKD.

Świadczenie postojowe maj 2021. Kody PKD

Jednorazowe świadczenie postojowe. Na jednorazową pomoc państwa w postaci świadczenia postojowego liczyć mogą ci przedsiębiorcy, których przeważającym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 r. był jeden z poniższych:

 • 47.41.Z – sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.42.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.43.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.51.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.53.Z – sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.59.Z – sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.65.Z – sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.77.Z – sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
 • 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Dwukrotne świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe zostanie wypłacone dwukrotnie tym właścicielom firm, których przeważającym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 r. był:

 • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Czterokrotne świadczenie postojowe otrzymają przedsiębiorcy działający pod przeważającym kodem PKD: 91.02.Z, czyli “działalność muzeów”.

Świadczenie postojowe pięciokrotnie przyznane będzie właścicielom firm, których głównym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 r. był:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 51.10.Z – transport lotniczy pasażerski,
 • 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A – nauka języków obcych,
 • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej pole-gającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D – działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B,
 • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Świadczenie postojowe – warunki

Przeważający kod PKD jest głównym kryterium możliwości otrzymania pomocy państwa. Co istotne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia – bez względu na to, ile razy ma ono przysługiwać – będzie weryfikował kody PKD na ostatni dzień marca 2021 r. Jeśli przedsiębiorca zmienił przeważający kod już w kwietniu, pomoc nie będzie mu przysługiwała.

Prócz kodu PKD na dzień 31 marca 2021 r., aby ubiegać się o świadczenie postojowe w ramach tarczy branżowej, niezbędne jest spełnienie także innych warunków. Jednym z nich jest spadek obrotów w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o minimum 40 proc. względem miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca w 2020 r., lub lutego bądź września 2020 r.

Kolejna kwestia to ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca wnioskujący o świadczenie postojowe nie może podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ostatnim warunkiem jest sytuacja ekonomiczna. Z uwagi na to, że świadczenie postojowe traktowane jest jako pomoc publiczna, przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 roku nie mógł “znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej”, a ta nie zmieniła się do dnia złożenia wniosku. Więcej o tym znajdziesz na stronie Zakładu.

Czytaj także: Kto może się ubiegać o zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień 2021?

Wnioski o świadczenie postojowe składać można od 4 maja br. do 3 miesięcy od dnia zniesienia stanu epidemii w Polsce.

Czytaj także
Total
0
Reakcji