zwolnienie z zus za listopad 2020

Od dziś przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie z ZUS za listopad. Kto dokładnie?

Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. Od dziś przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Jak i gdzie złożyć wniosek? Dla kogo zwolnienie z ZUS za listopad? Kody PKD poniżej.

Znowelizowana tarcza antykryzysowa zwana także tarczą 6.0 oraz tarczą branżową daje możliwość skorzystania z ulgi, jaką jest zwolnienie z ZUS za listopad. Skorzystać z niej mogą jednak wyłącznie przedsiębiorcy ze ściśle określonych kodów PKD. Komu przysługuje zwolnienie z ZUS? Które kody PKD załapały się na rządową pomoc? Szczegóły poniżej.

Zwolnienie z ZUS listopad 2020. Kody PKD

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad 2020 r. mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których na dzień 30 września 2020 r. główna działalność zakwalifikowana była w jednym z poniższych kodów PKD.

Ważne! Dla ZUS liczy się wyłącznie główny kod PKD wpisany w działalności. To, że większość obrotów pochodzi u przedsiębiorcy z innego niż wymieniony jako podstawowy, nie ma w przypadku ulgi żadnego znaczenia!

 • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A – nauka języków obcych,
 • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z – działalność szpitalna – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D – działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z – działalność muzeów,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Ten kod nie obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r. Został podzielony na dwa kody, tj.:
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
  96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Jak informuje jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędnicy będą sprawdzać zgodność kodów z danymi zawartymi w bazie REGON.

Zwolnienie z ZUS za listopad. Jakie warunki prócz kodów PKD?

To, że przedsiębiorca prowadził działalność główną pod jednym z wymienionych kodów PKD, nie oznacza, że automatycznie kwalifikuje się do zwolnienia z ZUS. Zakład przedstawił bowiem także inne wytyczne. Jedną z nich jest zgłoszenie w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r. Kolejna to spadek obrotów o minimum 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.

Aby skorzystać z ulgi, niezbędne jest także złożenie deklaracji rozliczeniowej za listopad najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. Dodatkowo, aby ZUS zwolnił przedsiębiorcę z obowiązku opłacania składek, ten nie mógł znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej na dzień 31 grudnia 2019 r. Słowem właściciel firmy nie mógł posiadać zadłużeń w ZUS / US w tym czasie.

Wniosek o zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. należy złożyć najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. na specjalnym druku poprzez PUE ZUS. Więcej informacji dotyczących ulgi, dostępnych jest na stronie Zakładu.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Dołącz także do społeczności na Facebook lub Twitter i wspieraj nas swoją obecnością.

Czytaj także
Total
0
Reakcji