mikrodotacja kody pkd

Ogromne zainteresowanie mikrodotacją. Gdzie złożyć wniosek i komu ona przysługuje?

Tarcza branżowa działa od 19 grudnia. Wtedy też weszło w życie rozporządzenie, podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Od tego czasu właściciele firm z wybranych kodów PKD mogą wnioskować m.in. o bezzwrotną dotację 5 tys. zł.

Tematy w artykule:

 • Mikrodotacja – gdzie złożyć wniosek.
 • Mikrodotacja – kody PKD.
 • Mikrodotacja – ogromne zainteresowanie wsparciem.
 • Więcej podobnych artykułów dostępnych w kategorii firma

Ogromne zainteresowanie mikrodotacją

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało właśnie, że zgodnie z danymi na godz. 11:00, 21 grudnia, ilość wniosków złożonych o bezzwrotną dotację w ramach tarczy branżowej przekroczyła 6100.

– Duże zainteresowanie wsparciem w formie dotacji, to dowód na to, że Tarcza Branżowa była oczekiwana i jest niezwykle potrzebna przedsiębiorcom. Urzędy pracy, po zebraniu doświadczenia w pierwszych odsłonach Tarczy oraz wsparte narzędziami przygotowanymi przez resort rozwoju, pracy i technologii, są przygotowane do sprawnego udzielania wsparcia. MRPiT jest w stałym kontakcie z urzędami i na bieżąco monitoruje wdrażanie dotacji. – czytamy w komunikacie przesłanym przez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Mikrodotacja z tarczy branżowej – gdzie złożyć wniosek

Wniosek o mikrodotację w ramach tarczy branżowej przedsiębiorcy z określonych kodów PKD mogą składać w Urzędach Pracy zgodnie z siedzibą przedsiębiorcy. Wniosek o mikrodotację złożyć w UP można wyłącznie w formie elektronicznej. Link do wniosku.

Warunki otrzymania mikrodotacji:

 • Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 • Prowadzenie działalność gospodarczej w dniu 30 września 2020 r. (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona), oznaczonej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wskazanymi poniżej.
 • Przychód, w rozumieniu przepisów podatkowych, z działalności gospodarczej uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku, albo listopadzie 2019 r.

Mikrodotacja – Kody PKD

Poniżej prezentujemy listę kodów PKD, które zostały objęte rządowym wsparciem w postaci mikrodotacji.

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A Nauka języków obcych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z1 W zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Czytaj także:

Gowin deklaruje wsparcie dla górskich regionów.

Rzecznik MŚP pisze do premiera i oczekuje poszerzenia tarczy antykryzysowej o 36 kodów PKD.

Zostań z nami na dłużej. Facebook / Twitter.

Czytaj także
Total
0
Reakcji