Dodatkowe świadczenie postojowe kody pkd

Dodatkowe świadczenie postojowe powiększone o kolejne branże. Kody PKD

Dodatkowe świadczenie postojowe powiększone o kolejne branże (kody PKD) – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, czy przysługuje ci dodatkowe postojowe. Lista kodów PKD poniżej.

Zgodnie z zapisami przyjętej niedawno przez Sejm, a następnie podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw, która to wchodzi właśnie w życie, o dodatkowe świadczenie postojowe może starać się teraz nieco większa grupa przedsiębiorców.

Do branż, które zostały uprzednio zakwalifikowane przez rząd do pomocy w ramach tarczy branżowej, a konkretnie do wypłaty dodatkowego świadczenia postojowego, rządzący “dorzucili” także 4 kolejne kody PKD takie jak: 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki oraz 93.11.Z – działalność obiektów sportowych.

Dodatkowe świadczenie postojowe kody PKD!

Tym samym zgodnie z zapisami tarczy antykryzysowej 6.0 / tarczy branżowej o dodatkowe świadczenie postojowe wystąpić mogą firmy, których głównym profilem działalności jest jeden z wymienionych poniżej (w postaci kodów PKD):

Dodatkowe świadczenie postojowe kody PKD

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych.

Jeśli przedsiębiorca spełni najważniejszy warunek branżowej pomocy (kody PKD), aby skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego, musi wykazać także spadek obrotów. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez ZUS: przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który uzyskano w tym samym miesiącu w 2019 r.

Dodatkowo, aby móc wnioskować o dodatkowe świadczenie postojowe, przedsiębiorca musiał uprzednio korzystać ze świadczenia postojowego.

Bądź na bieżąco! Dołącz do społeczności i wspieraj nas na Facebook lub Twitter!

Czytaj także
Total
0
Reakcji