zwolnienie z zus tarcza 5.0

Tarcza 5.0 Komu przysługuje zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień (PKD)

Tarcza 5.0 podpisana kilka dni temu przez prezydenta Andrzeja Dudę to tzw. tarcza branżowa. Oznacza to, że z jej postanowień skorzystają wyłącznie przedsiębiorcy działający poszczególnych branżach. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do zwolnienia z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła możliwość skorzystania ze zwolnienia z konieczności opłacania składek ZUS za 3 miesiące. Skorzystać z niej mogą jednak nieliczni przedsiębiorcy.

Zwolnienie z ZUS tarcza 5.0

W wyniku nowelizacji ustawy na zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS mogą liczyć przedsiębiorcy, których główna (przeważająca) działalność to:

 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Nadmienić należy, że zwolnienie ze składek ZUS wynikające z Tarczy 5.0 przysługiwać będzie tym płatnikom, którzy byli zgłoszeni do ZUS przed 30 czerwca 2020 r. Dodatkowo, aby móc skorzystać ze zwolnienia z ZUS, płatnik musi wykazać spadek obrotów o min. 75 proc.

Wniosek o zwolnienie z konieczności opłacania składek ZUS musi zostać złożony maksymalnie do 30 listopada 2020 r.

Co ważne: Jeśli płatnik kwalifikuje się do zwolnienia z ZUS za dany okres, nie ma znaczenia, czy składki za dane miesiące już opłacił, czy nie. W przypadku gdy zostały opłacone, ZUS przeksięguje je na poczet następnych miesięcy lub na wniosek przedsiębiorcy zwróci na wskazane konto. Wynika to z nowelizacji ustawy, o której pisaliśmy tutaj.

Dołącz do Bizme.pl na Facebook lub Twitter i wspieraj nas swoją obecnością.

Czytaj także
Total
0
Reakcji