jacek sasin wybory kopertowe zarzuty

Jacek Sasin drwi z raportu NIK. “Szkoda autorytetu”

Minister aktywów państwowych, Jacek Sasin, któremu NIK zarzuca niewypełnienie ciążących na nim obowiązków, drwi z raportu Najwyższej Izby Kontroli. “Szkoda autorytetu, który na naszych oczach upada” – pisze dziś na Twitterze.

Wybory kopertowe. Najwyższa Izba Kontroli: złamano prawo

Przypomnijmy, że Najwyższa Izba Kontroli poinformowała dziś o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa jego kancelarii Michała Dworczyka, którzy zlecając organizację wyborów kopertowych, w opinii NIK działali bezprawnie.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczy także ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, a także ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Według niezależnych kontrolerów NIK zarówno Sasin, jak i Kamiński nie wypełnili ciążących na nich obowiązków wynikających z poleceń Prezesa Rady Ministrów w kwestii wyborów kopertowych.

Obowiązek ten spoczywał na ministrach, mimo że decyzje premiera były wydane bezprawnie. Z raportu NIK wynika bowiem, że minister Jacek Sasin oraz Mariusz Kamiński:

  • byli zobowiązani do zawarcia umowy z Pocztą Polską SA oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartoświowych SA;
  • umów tych nie zawarli, tym samym nie dopełnili obowiązków wynikających z decyzji wydanych przez premiera Mateusza Morawieckiego;
  • nie skorzystali z prawa zaskarżenia decyzji, w związku z czym byli zobowiązani do ich wykonania.

Sasin drwi z raportu NIK. “Szkoda autorytetu”

Zaraz po konferencji prasowej Najwyższej Izby Kontroli, na której poinformowano o złożeniu w prokuraturze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, do kwestii stawianych zarzutów odniósł się na Twitterze Jacek Sasin, który napisał, że autorytet NIK upada na naszych oczach.

“Szkoda autorytetu NIK, który na naszych oczach upada. Prezes NIK oskarża Mateusza Morawieckiego o wydanie decyzji a mnie, że jej nie wykonałem. Pogratulować logiki” – pisze wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Koalicja Obywatelska chce odwołania ministrów

Po ogłoszeniu raportu NIK, z którego wynika, że premier Mateusz Morawiecki, Michał Dworczyk, Jacek Sasin, a także Michał Kamiński mogli złamać prawo, Koalicja Obywatelska poinformowała o zamiarze złożenia wniosków o natychmiastowe odwołanie ministra Jacka Sasina, ministra Mariusza Kamińskiego, a także ministra Michała Dworczyka z piastowanych stanowisk.

– Nie ma możliwości, aby ludzie, wobec których stawiane są zarzuty popełnienia przestępstwa, działania poza swoimi uprawnieniami i naruszenie prawa, by takie osoby sprawowały dalej, pełniły powierzone funkcje – informował podczas konferencji prasowej Borys Budka.

Czytaj także
Total
0
Reakcji