Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii

W Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii wraca temat “stref wolnych od LGBT”

W Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii Rzecznik Praw Obywatelskich znów pisze do marszałków województw, które wprowadziły uchwały “przeciw ideologii LGBT”. W opinii Bodnara uchwały te powinny zostać natychmiast uchylone. W przeciwnym wypadku mieszkańcy tych regionów Polski zostaną odcięci od unijnych pieniędzy.

17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii i Transfobii. W Polsce wiele o nim w tym roku nie słychać, bo oczy wszystkich skierowane są w stronę Nowego Ładu, który ogłosiła w sobotę Zjednoczona Prawica. Ładu, którego w dużej mierze motorem napędowym będą środki pochodzące z Unii Europejskiej. Te same, które mogą utracić gminy stosujące zapisy o “przeciwdziałaniu ideologii LGBT”.

Adam Bodnar apeluje do marszałków pięciu województw

W poniedziałek 17 maja, czyli w Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii i Transfobii Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar rozesłał do marszałków pięciu województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego zapytania o to, co do tej pory zrobili w kwestii przyjętych uchwał “przeciw ideologii LGBT”.

W pismach adresowanych do marszałków Bodnar przypomina, że Komisja Europejska od roku ostrzega o pozbawieniu środków unijnych tych samorządów, które stosują przepisy naruszające zasadę niedyskryminacji swoich obywateli. KE stwierdziła bowiem już w 2020 roku, że samorządy uderzające w podstawowe prawa człowieka, nie mogą być uznawane za godne zaufania przy wykorzystaniu środków unijnych, na które składają się wszyscy Europejczycy.

Czytaj także: Piasek dokonuje coming outu

“RPO z niepokojem przyjmuje te informacje jako kolejne świadectwo ryzyka utraty zaufania ze strony instytucji Unii Europejskiej oraz państw członkowskich UE do polskich samorządów terytorialnych w związku z podjętymi uchwałami wymierzonymi w osoby LGBTI” – czytamy dziś na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

W komunikacie Rzecznik powołuje się m.in. na słowa Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, wygłoszone w ramach orędzia unijnego we wrześniu 2020 r.

Przewodnicząca zaznaczyła wtedy, że “bycie sobą nie jest ideologią, jest tożsamością. […] Strefy wolne od LGBTI są strefami wolnymi od człowieczeństwa i nie ma na nie miejsca w naszej wspólnocie” – mówiła Ursula von der Leyen. Krótko po tym KE przyjęła strategię “Unii Równości”, która ma zapewniać brak dyskryminacji osób LGBTIQ, a także mającą na celu zagwarantowanie praw człowieka na terenie Unii Europejskiej.

W związku z tym, że samorządy wskazane przez KE, jako łamiące unijne postanowienia mogą zostać pozbawione środków unijnych, Bodnar pyta marszałków wprost:

  • Czy rekomendacje Komisji Europejskiej, przedstawione w piśmie Dyrektorów Generalnych ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej z 25 września 2020 r. (nr Ares (2020)5040335), zostały wdrożone, a jeśli tak, to w jaki sposób?
  • Czy otrzymali korespondencję z 3 marca 2021 r. z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwestii negocjacji unijnej Umowy Partnerstwa, a jeśli tak, to czy planują podjęcie nowych, aktywnych działań zamierzających do zapewnienia horyzontalnej zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, w szczególności zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej?
  • Jakie działania podjęli lub planują podjąć w celu weryfikacji, czy środki finansowe unijnej polityki spójności są i będą wydatkowane w sposób zgodny z zasadą niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla ich województwa?

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii jest świętem upamiętniającym usunięcie 17 maja 1990 roku przez Światową Organizację Zdrowia homoseksualizmu z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Obchodzona co rok rocznica ma na celu zwrócenie uwagi na doświadczaną przez osoby LGBT przemoc i dyskryminację (homofobię, transfobię i bifobię).

W 2004 roku święto zostało ustanowione jako Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii. W 2009 roku jego nazwę zmieniono na Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii i Transfobii, a w 2015 roku na Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Obchodzone jest w ponad 130 państwach, wliczając w to kilkadziesiąt państw, w których zachowania homoseksualne są penalizowane.

W tym dniu organizowanych jest wiele happeningów, debat, zawodów sportowych, warsztatów, festiwali czy koncertów oraz debat, podczas których omawiane są prawa człowieka, wolności i działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji.

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii jest oficjalnie uznawany przez Parlament Europejski oraz przez szereg państw i innych instytucji międzynarodowych.

Czytaj także
Total
0
Reakcji