Rozporządzenia dotyczące obostrzeń

Rozporządzenia dotyczące obostrzeń opublikowane w Dzienniku Ustaw. Co się zmienia?

Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia lockdown w Polsce zostaje przedłużony do 25 kwietnia z pewnymi wyjątkami. Dziś w Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia dotyczące obostrzeń. Przypominamy, co się zmienia od 16 kwietnia.

Obostrzenia wprowadzone w marcu br. z uwagi na przedłużający się stan epidemiczny w Polsce będą przedłużone o kolejne dni. Komunikował to wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski. Dziś pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów.

Rozporządzenia dotyczące obostrzeń opublikowane. Co się zmienia?

Mocą opublikowanego dziś rozporządzenia obowiązujące od 27 marca obostrzenia przedłużone zostają do 25 kwietnia. Zamknięte pozostają m.in. sklepy w centrach handlowych, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, gastronomia, obiekty sportowe, obiekty kulturalne i rozrywkowe, salony kosmetyczne i fryzjerskie, studia tatuażu czy hotele. Te ostatnie działać nie będą mogły jednak nieco dłużej.

Zgodnie z wczorajszymi informacjami przekazanymi przez Adama Niedzielskiego, z uwagi na znaczną ilość hospitalizacji, zgonów czy samych zachorowań na Covid-19 hotele będą zamknięte do 3 maja, czyli ostatniego dnia majówki. Nocować w nich mogą jednak wybrane przez rządzących grupy.

Sprawdź, kto może nocować w hotelu w tym czasie

W dalszym ciągu obowiązywać będą wprowadzone w marcu ograniczenia dotyczące ilości osób przebywających jednocześnie w sklepach, na targu czy w placówkach pocztowych:

  • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
  • 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2,

a także w kościołach (1 os. / 20 m2).

Sport możliwy, ale tylko na świeżym powietrzu

Zgodnie z treścią rozporządzenia rządzący zdecydowali się przedłużyć lockdown obiektów sportowych, dopuszczając jednocześnie uprawianie sportu na świeżym powietrzu.

Do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z) jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:

  • działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób, albo
  • działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143n rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub osób, o których mowa w ust. 16 pkt 1, i jest prowadzona bez udziału publiczności.

Przedszkola i żłobki otwarte. Szkoły dalej online

Także dziś w Dzienniku Ustaw pojawiło się również rozporządzenie dotyczące czasowego zawieszenia działalności jednostek systemu oświaty podpisane przez ministra Przemysława Czarnka. Zgodnie z nim nauka zdalna w szkołach będzie kontynuowana do 25 kwietnia.

Zgodnie jednak z zapowiedziami Adama Niedzielskiego zarówno żłobki, jak i przedszkola będą otwarte od najbliższego poniedziałku 19 kwietnia. Warto dodać, że z uwagi na zakończenie “lockdownu” żłobków i przedszkoli Ministerstwo Rodziny poinformowało o skróceniu okresu obowiązywania zasiłku opiekuńczego, o czym więcej pisaliśmy tutaj.

Total
0
Reakcji