Co z zasiłkiem opiekuńczym po 18 kwietnia?

Dzieci wracają do żłobków i przedszkoli. Co z zasiłkiem opiekuńczym po 18 kwietnia?

Z uwagi na przedłużające się obostrzenia i zamknięte placówki opiekuńcze w tym czasie, resort rozwoju przedłużył okres obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 25 kwietnia. Dziś minister zdrowia poinformował jednak o otwarciu przedszkoli i żłobków 19 kwietnia. Co zatem z zasiłkiem opiekuńczym, gdy rodzice złożyli już o niego wnioski? Jest odpowiedź Ministerstwa Rodziny.

Zgodnie z dzisiejszymi zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego od najbliższego poniedziałku 19 kwietnia otwarte będą wszystkie przedszkola i żłobki w kraju. W szkołach kontynuowana ma być dalej nauka zdalna, a obostrzenia przedłużone zostały do 25 kwietnia.

Z racji tego, że kilka dni temu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o przedłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 25 kwietnia, wielu rodziców z konieczności sprawowania opieki nad dziećmi w tym czasie, złożyło wnioski o świadczenie. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje bowiem rodzicom i opiekunom dzieci, które w związku z zamknięciem placówek nie mogą do nich uczęszczać.

Dziś minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o poluzowaniu obostrzeń w zakresie przedszkoli i żłobków, co oznacza, że zostaną one otwarte już w najbliższy poniedziałek. Co w takim razie z zasiłkiem opiekuńczym za okres od 19 do 25 kwietnia.

Przedszkola i żłobki otwarte. Co z zasiłkiem opiekuńczym?

Do sprawy odniósł się dziś resort rozwoju, który w odpowiedzi kierowanej do Polskiej Agencji Prasowej poinformował, że zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał za ten okres rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaznacza jednak, że świadczenie będzie przysługiwało, jeśli po raz kolejny nastąpi zamknięcie danej placówki z uwagi na pandemię COVID-19. Jeśli do tego dojdzie w dniach 19-26 kwietnia, rodzice będą zmuszeni do złożenia wniosku za ten okres ponownie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje:

  • Rodzicom dzieci w wieku do lat 8.
  • Ubezpieczonym rodzicom dzieci:
    do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
    do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
    do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • Ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą;

z uwagi na zamknięcie lub ograniczenie funkcjonowania placówki opiekuńczej.

Więcej o zasiłku opiekuńczym przeczytasz na stronach Prime News

Total
0
Reakcji