zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Ogromne zmiany w prawie telekomunikacyjnym już za tydzień. Ważne informacje dla milionów Polaków

Ważne zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Już 21 grudnia wchodzą w życie przepisy, które dotyczą milionów Polaków. Nowelizacja prawa wprowadza wiele ułatwień i udogodnień dla abonentów. Sprawdzamy, co się zmieni już za kilka dni.

Za tydzień (dokładnie 21 grudnia) wchodzą w życie zmiany w prawie telekomunikacyjnym będące pierwszym etapem wdrożenia w Polsce dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim sposobu przedłużania umowy, jej wypowiedzenia, a także przeniesienia numeru do innego operatora. Ma być “łatwiej i lepiej”.

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym od 21 grudnia 2020 r.

– Nowe regulacje gwarantują Polakom możliwie najlepsze zabezpieczenia i instrumenty prawne, które umożliwią im korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez narażania się na zdarzające się na rynku telekomunikacyjnym nieprawidłowe praktyki – mówi minister Marek Zagórski.

Zdalne wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Jedną z kluczowych zmian, które wchodzą w życie już 21 grudnia, jest możliwość zdalnego wypowiedzenia umowy. Oznacza to, że abonenci firm telekomunikacyjnych otrzymają możliwość rezygnacji z usług np. poprzez e-mail. Nie będzie już potrzebne papierowe oświadczenie, o rezygnacji z usług. Operatorzy nie będą także mieli możliwości uzależniania rozwiązania umowy, od wizyty w placówce.

Co więcej, wprowadzane przepisy narzucają na operatorów konieczność potwierdzenia otrzymania od klienta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia woli.

Automatyczne przedłużenie umowy

Kolejną dużą zmianą, która wchodzi w życie już za kilka dni, jest brak możliwości automatycznego przedłużania umowy przez operatora. Do tej pory praktyki firm telekomunikacyjnych polegały na tym, że nie posiadając obowiązku informowania o tym klienta, przedłużały umowy w sposób zautomatyzowany. Nowe przepisy wprowadzają ten obowiązek, a operator – nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta – będzie musiał poinformować o tym klienta.

Prócz tego operator będzie zobowiązany do poinformowania klienta o sposobach rozwiązania umowy, a także “najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych”. Dzięki temu, klienci mają mieć możliwość podjęcia świadomej decyzji, czy chcą nadal korzystać z usług danego operatora, czy też zmienić go na innego.

Niemcy i Holandia wprowadzają pełny lockdown na święta. Czy Polska się na to zdecyduje?

– Dzięki tym zmianom wyeliminujemy sytuacje, w których – bez świadomości klientów – ich zawarta pierwotnie na czas określony umowa staje się umową na czas nieokreślony i dodatkowo z długim okresem wypowiedzenia – tłumaczy minister Marek Zagórski.

“Nowe przepisy przewidują też, że w okresie wypowiedzenia – abonent będzie zobowiązany jedynie do ponoszenia kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy” – czytamy na rządowej stronie. Rozwiązanie to ma chronić klientów przed opłatami za uruchomienie usług dodatkowych oraz uchronić przed wyłączeniem usług, które były zagwarantowane w dotychczasowej umowie.

Monitoring usług

Dzięki wprowadzanym zmianom klienci firm telekomunikacyjnych mają mieć zagwarantowaną możliwość monitorowania zużycia usług. Chodzi o to, aby klient wiedział, jak wysokiego rachunku ma się spodziewać. W dobie pakietów nielimitowanych rozmów nie jest to może rozwiązanie niezbędne, jednak w przypadku transferu danych, rachunki za ich wykorzystywanie mają klientów nie zaskakiwać.

Stary numer na dłużej

Zmiany wchodzące już 21 grudnia dotyczą także kwestii starego numeru. W przypadku gdy abonent podczas rozwiązywania umowy chce przenieść stary numer do innego operatora, firma telekomunikacyjna musi zapewnić mu dostęp do tego numeru przez okres nie krótszy niż 30 dni od daty rozwiązania umowy.

– To oczekiwane i istotne udogodnienie. Zapewni abonentowi dodatkowy czas na dopełnienie formalności związanych z wyborem nowego dostawcy usług, nie narażając go na przypadkową utratę dotychczasowego numeru – mówi minister Marek Zagórski.

Internet zostaje

Istotną z punktu widzenia abonentów rozwiązujących umowę jest konieczność ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu. W skrócie oznacza to, że w przypadku zmiany operatora na innego, nowy dostawa usług będzie miał obowiązek aktywowania usługi w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Z kolei operator, z którego usług internetowych klient rezygnuje, będzie zobowiązany świadczyć je na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi.

Każda z wymienionych powyżej zmian wchodzi w życie już 21 grudnia 2020 r. Warto zatem o tym pamiętać szczególnie gdy na bożonarodzeniowy prezent wybieramy telefon – zwykle z abonamentem.

Chcesz być na bieżąco? Dołącz do społeczności na Facebook lub Twitter i wspieraj nas swoją obecnością!

Total
0
Reakcji