ILGA-Europe 2021

Raport ILGA-Europe: Polska największym homofobem UE

17 maja był na całym świecie Międzynarodowym Dniem Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Z tej okazji aż czterdzieści osiem ambasad w Polsce – m.in. Belgii, Finlandii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych – podpisało list wsparcia dla osób nieheteronormatywnych żyjących w naszym kraju. Niestety, tego samego dnia ujawniono szokujące dane dotyczące jakości życia osób LGBT+ w poszczególnych krajach.

ILGA-Europe to europejska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek, Gejów, Biseksualistów, Osób Transgenderowych i Interseksualnych. Raport stowarzyszenia dotyczący kondycji życiowej osób nie-hetero na Starym Kontynencie okazuje się porażający – Polska maluje się w nim jako jeden z największych homofobów UE.

ILGA-Europe – raport 2021

ILGA-Europe regularnie udostępnia raporty dotyczące jakości życia członków społeczności LGBTQ. Właśnie opublikowano tzw. Tęczową Mapę Europy wraz z indeksem wykazującym, jak przedstawia się sytuacja polityczna i społeczna w poszczególnych państwach (unijnych i spoza UE). Miniony rok okazał się rekordowy – niestety, w niechlubnym znaczeniu tego słowa. W Europie doszło do niemal zerowego postępu, jeśli chodzi o pozytywne zmiany legislacyjne, mające podnieść jakość życia osób LGBTQ.

ILGA-Europe przedstawiła Tęczową Mapę Europy, na której w skali procentowej wykazano, gdzie żyje się najlepiej i najgorzej gejom, lesbijkom, osobom biseksualnym i transpłciowym. Kraje sięgające na tym wykresie 100 proc. cieszą się poszanowaniem praw wszystkich obywateli i powszechną równością. Te, gdzie współczynnik bliski jest 0 proc., to miejsca wiązane z dyskryminacją i łamaniem praw człowieka.

Najwyższe wyniki na Tęczowej Mapie osiągnęły: Malta (94 proc.), Belgia (74 proc.), Luksemburg (72 proc.), Portugalia (68 proc.) i Norwegia (67 proc.). Tuż za nimi na “zielono” odznaczono m.in. Szwecję, Hiszpanię, Finlandię, Wielką Brytanię.

Najgorszą homo-, bi- i transfobię przypisano: Azerbejdżanowi (2 proc.), Turcji (4 proc.), Armenii (8 proc.), Rosji (10 proc.) i Monako (11 proc.). Żaden z wymienionych krajów nie należy do UE. Najgorsze miejsce spośród państw unijnych zajęła Polska – osiągając niepokojące 13 punktów na 100 w skali procentowej (ex aequo z San Marino).

ILGA-Europe 2021
ILGA-Europe 2021 – raport, Tęczowa Mapa Europy / Foto Prime News: facebook.com/ilgaeurope

Raport ILGA-Europe: Polska największym homofobem UE

Polska już drugi rok z rzędu okazuje się największym homofobem Unii Europejskiej. Na mapie ILGA-Europe okazujemy się krajem mniej tolerancyjnym niż Ukraina, Bułgaria, Gruzja, Łotwa, Litwa, Kosowo czy Albania. W 2014 roku Polska odnotowała w tym raporcie lepszy wynik, zdobywając 28 proc. (czyli więcej niż obecnie mają Czechy i Włochy).

Najbardziej przyjaznym wobec osób LGBT+ krajem Europy okazuje się katolicka Malta. Obecność Polski w dolnych rejonach Mapy zaniepokoiła Kampanię Przeciw Homofobii, która wystosowała komentarz:

— Wynik Polski jest alarmujący! Konsekwentnie oddalamy się od krajów UE w kierunku Rosji, Białorusi czy Armenii – krajów o najbardziej homo- i transfobicznym prawodawstwie w Europie.

Evelyne Paradis, dyrektorka ILGA-Europe, uważa, że w 2020 roku na Starym Kontynencie nasiliły się represje polityczne wobec gejów, lesbijek, biseksualistów, transkobiet i transmężczyzn. Paradis zaznacza, że rządy państw, w których odczynnik homofobii jest najgorszy, powinny podjąć działania mające na celu ochronę osób LGBTQ przed atakami.

Total
0
Reakcji