Kryzys bankom niestraszny. Przychody w dół, ale zyski w górę

Z opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski danych wynika, że zysk sektora bankowego w pierwszym kwartale br. wzrósł rok do roku o ponad 43 proc. Tylko w marcu banki zarobiły na czysto 550 mln zł. Przychody zaś mocno się skurczyły.

Niskie stopy procentowe, odpisy na ryzyko kredytowe oraz niepewna sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie, przez kilka miesięcy 2020 r. trzymały banki w szachu. Kapitał z depozytów parował, konsumenci ostrożnie podchodzili do dalszego zadłużania, a banki zaostrzyły politykę kredytową. To zaś miało wpływ na słabsze wyniki instytucji w roku ubiegłym. Sytuacja powoli zaczyna się zmieniać.

Zyski banków w I kw 2021 mocno w górę

Po roku pandemii sektor bankowy zaczyna odrabiać straty. Narodowy Bank Polski podzielił się dziś danymi o kondycji sektora bankowego w Polsce. Zgodnie z komunikatem przychody operacyjne banków w pierwszym kwartale tego roku spadły o 7 proc. rdr, kształtując się na poziomie 16,8 mld zł, ale zysk netto wzrósł o 43,4 proc. rdr. i wyniósł 1,9 mld zł. Tylko w marcu tego roku zyski banków wyniosły 550 mln zł.

Czytaj także: Po 12 latach prezesury Zbigniew Jagiełło puścił stery PKO BP

Co istotne, koszty administracyjne sektora bankowego ukształtowały się na poziomie 9,39 mld zł, co oznacza spadek o 6 proc. względem tego samego okresy w roku ubiegłym.

Ogromne straty odnotowano w wyniku odsetkowym banków. Zgodnie z danymi NBP odnotowano tu spadki o około 15 proc. rdr. dając bankom 10,9 mld zł. Jednocześnie znacznie (+ 8 proc. rdr.) wzrósł wynik z tytułu opłat i prowizji, dzięki czemu do kasy banków wpłynęło łącznie ponad 4 mld zł.

Odpisy na ryzyko kredytowe wyniosły w pierwszym kwartale 2021 r. 1,95 mld zł, co oznacza spadek o 40 proc. względem roku poprzedniego.

Sprawdź także

Zyski Banków w I kw. 2021 r.
Wyniki Banków w Polsce w I kw. 2021 r. NBP

Przejdź na stronę główną

Czytaj więcej