Zwolnienie z ZUS za grudzień 2020 i styczeń 2021 dostępne dla przedsiębiorców. Kto skorzysta?

Zwolnienie z ZUS za grudzień 2020 oraz styczeń 2021 będzie dostępne dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej – poinformowało dziś Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Rządzący poszerzyli także listę kodów PKD, które będą mogły skorzystać z instrumentów wsparcia. Wszystko w przeddzień buntu przedsiębiorców.

W piątek 15 stycznia odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Poinformowano na niej, że podczas rządowego sztabu zarządzania kryzysowego ustalono, że tarcza antykryzysowa 6.0 zostanie wydłużona o kolejne dwa miesiące. Prócz tego dojdzie jeden kod PKD, który będzie mógł z niej skorzystać.

Czytaj także: Rząd rozszerza tarczę antykryzysową

Zwolnienie z ZUS za grudzień 2020 i styczeń 2021

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za grudzień 2020 oraz styczeń 2021 będzie dostępne dla przedsiębiorców w ramach tarczy branżowej – poinformowała dziś Olga Semeniuk na konferencji prasowej.

– To rozwiązanie może zostać przedłużone, ewentualnie na następne miesiące o ile stan pandemiczny wymagałby przedłużenia restrykcji – dodał Jarosław Gowin.

Wicepremier nie chciał zdradzić jednak, kiedy te restrykcje zostaną zdjęte, ponieważ jego zdaniem jest za wcześnie, aby można było aktualnie o tym mówić. – Obserwujemy sytuacje w kraju. Ona nie jest zła, ale nie doprowadziliśmy do jakiegoś radykalnego spadku liczby zachorowań i liczby zgonów. jakiekolwiek decyzje podejmiemy nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu – podsumował Jarosław Gowin.

Sprawdź także

Zwolnienie z ZUS grudzień i styczeń. Kto skorzysta?

Przedłużona możliwość skorzystania ze zwolnienia z ZUS dotyczyć ma tych przedsiębiorców, którzy „załapali się” na rządową listę kodów PKD. Są to – jak wyliczała wiceminister Olga Semeniuk – przede wszystkim gastronomia, turystyka, branża eventowa,  branża rozrywkowa, baseny, aquaparki, centra rozrywki. Wiceminister poinformowała także, że rząd postanowił rozszerzyć kody PKD o jeden dodatkowy (55.20).

Pełna lista kodów PKD, które otrzymają możliwość skorzystania ze zwolnienia z ZUS za grudzień 2020 oraz styczeń 2021 prezentujemy poniżej.

 • 55.20 – (o jego dodaniu poinformowało MRPiT w dniu 15 stycznia 2020)
 • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A – nauka języków obcych,
 • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z – działalność szpitalna – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D – działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z – działalność muzeów,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Ten kod nie obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r. Został podzielony na dwa kody, tj.:
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
  96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Więcej informacji o zwolnieniu z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 6.0 przeczytasz na stronach Prime News w dziale Firma.

Bunt przedsiębiorców i akcja #otwieraMY

Od kilku tygodni wśród polskich przedsiębiorców narastało niezadowolenie z wprowadzanych mocą rozporządzeń restrykcji, ograniczeń, zakazów i nakazów. Szalę przechyliła poniedziałkowa konferencja prasowa, na której Adam Niedzielski poinformował, że obostrzenia (lockdown) zostają przedłużone o kolejne dwa tygodnie, czyli do końca stycznia.

Po jego słowach przedsiębiorcy zebrani w różnych inicjatywach jak #otwierMY, Góralskie Veto, Bałtyckie Veto postanowili ruszyć z masową akcją otwierania działalności mimo widma kar finansowych. Rządzący widząc „poruszenie” przedsiębiorców oraz ich stanowczość i solidarność dość szybko zmienili narrację – i mimo, że wciąż straszą konsekwencjami – to w ich słowach da się wyczuć już bardziej formę apelu, aniżeli stanowczego grożenia palcem.

– Apeluję o autentyczną solidarność i poczucie odpowiedzialności za zdrowie Polaków. Bezpieczeństwo: walka o zdrowie i życie jest naszym pierwszym celem. Wszyscy jesteśmy jako społeczeństwo odpowiedzialni szczególnie za osoby z grup ryzyka, za starszych – mówił dziś na konferencji prasowej wicepremier Jarosław Gowin.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Dołącz także do społeczności na Facebook lub Twitter i wspieraj nas swoją obecnością.

Źródło: Prime News

Czytaj więcej