inflacja w Polsce kwiecień 2021

Polska i Węgry inflacyjnymi liderami w Europie. Oba kraje powyżej 5 proc.

Z najnowszych szacunków Eurostatu wynika, że inflacja HICP w Polsce w kwietniu 2021 r. wyniosła 5,1 proc. i była wyższa względem marca o 0,7 proc. Polska straciła jednocześnie pozycję inflacyjnego lidera na poczet Węgier, w których wzrost cen poszybował do 5,2 proc.

Model HICP to sposób mierzenia inflacji według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Polega na zharmonizowaniu wskaźnika cen konsumpcyjnych. Różni się zatem  od tego, którym posługuje się Główny Urząd Statystyczny (wskaźnik CPI). W ocenie GUS inflacja w Polsce w kwietniu 2021 r. wyniosła 4,3 proc. rok do roku, co i tak nie napawa optymizmem.

W ujęciu miesięcznym dane płynące z GUS-u i Eurostatu są jednak zbliżone. Ten pierwszy wskazał na wzrost cen miesiąc do miesiąca o 0,8 proc., Eurostat zaś o 0,7 proc.

Eurostat: Inflacja w Europie kwiecień 2021 r

Z ostatnich szacunków Eurostatu średnia inflacja w krajach europejskich wyniosła 1,6 proc. Ujemną inflacją wykazała się Grecja, gdzie wskaźnik HICP spadł do -1,1 proc. rdr. Spadek cen w ocenie Eurostatu ma być widoczny także w Portugalii, gdzie inflacja HICP jest jedną kreskę poniżej zera.

Praktycznie niezauważalny wzrost cen odnotowuje Malta, w której wskaźnik HICP wzrósł o 0,1 proc. W większości krajów w najnowszym zestawieniu inflację miesięczną Eurostat oszacował w przedziale 1-2 proc. Z trójką z przodu są zaś Czechy i Luxemburg.

Inflacja w Polsce kwiecień 2021

W najnowszym inflacyjnym zestawieniu Eurostatu widzimy, że znaczny wzrost cen dotyczy dwóch krajów. Jednym z nich jest – bez niespodzianek – Polska. Inflacja HICP w kraju nad Wisłą położonym wyniosła w kwietniu 5,1 proc. Warto zaznaczyć, że tak dużego wzrostu cen nie widzieliśmy od blisko 20 lat. W marcu inflacja HICP w Polsce wyniosła 4,4 proc., co daje wzrost o 0,7 miesiąc do miesiąca.

Mimo znacznych wzrostów dane Eurostatu pokazują także, że Polska utraciła jednocześnie w kwietniu pozycję lidera inflacyjnego w Europie na poczet Węgier. Tutaj także niespodzianek nie ma, ponieważ Polska i Węgry w inflacyjnym wyścigu przodują od lutego 2020 r. W kraju kierowanym przez Viktora Orbana (premier) ceny w kwietniu poszybowały o 5,2 proc., co ponownie przywróciło Węgry na pierwsze miejsce w zestawieniu.

Wg. ostatnich szacunków Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w Polsce w kolejnych tygodniach może tylko rosnąć. GUS wskazuje, że wzrost cen w maju liczony w modelu CPI może sięgnąć 5 proc., na co składać mają się przede wszystkim odłożony popyt konsumpcyjny oraz znaczne wzrosty cen surowców.

Warto przypomnieć, że inflacja bazowa (CPI) liczona jest bez uwzględnienia cen żywności i energii.

Co ciekawe, z szacunków Narodowego Banku Polskiego inflacja bazowa w Polsce (CPI) była w kwietniu 2021 r. niższa niż szacunki GUS i wynieść miała 3,9 proc., czyli bez zmian miesiąc do miesiąca.

Czytaj także
Total
0
Reakcji