prognoza wzrostu pkb polski komisja europejska

Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski

KE podwyższyła właśnie prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. z 3.1 proc. do 4 proc. W 2022 roku dynamika ta ma wzrosnąć do 5,4 proc. Zdaniem Komisji inflacja HICP w Polsce wynieść ma 3,5 proc. w 2021 r. i 2,9 proc. w roku kolejnym.

Prognoza wzrostu PKB Polski wyższa o 0,9 proc.

W wiosennej rundzie prognostycznej Komisja Europejska podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2021 r. o blisko 1 proc. KE podkreśliła, że w pierwszej połowie roku widoczne było w Polsce spowolnienie związane z ponownym wprowadzeniem restrykcji, ale jak uznano “ożywienie nabierze tempa w II połowie roku, będąc napędzane przez odłożony popyt oraz odbudowę gospodarek głównych partnerów handlowych Polski. W 2022 r. inwestycje oraz reformy wskazane w Krajowym Planie Odbudowy mogą być w pełni wdrażane, co również napędzałoby wzrost PKB”

Konsumpcja motorem napędowym wzrostu gospodarczego

Zdaniem KE “wysoki poziom oszczędności gospodarstw domowych oraz rosnące zaufanie konsumentów będą wzmacniać konsumpcję prywatną w 2021 r. i 2022 r. W szczególności, większe możliwości wydatkowania środków przez konsumentów po zakładanym zniesieniu restrykcji będzie prowadzić do stopniowego spadku stopy oszczędności – prognozujemy, ze spadnie ona do poziomu sprzed pandemii na koniec 2022 r.” – napisano w komunikacie.

Komisja Europejska widzi jednak pewne zagrożenia dla wiosennych prognoz. Są nimi m.in. niepewna sytuacja pandemiczna oraz stosunkowo niski procent zaszczepionych obywateli.

Bezrobocie bez większych zmian

Zdaniem KE popyt na pracę w Polsce będzie stopniowo rosnąć, ale wzrost zatrudnienia będzie ograniczany przez dalszy brak siły roboczej oraz niski spadek zatrudniania w 2020 r. Komisja oczekuje zatem dalszego wzrostu stopy bezrobocia w 2021 r. do 3,5 proc. Lekkie spadki (do 3,2 proc.) mają być widoczne w 2022 r.

Komisja Europejska uważa, że inflacja w Polsce w ujęciu HICP ma spaść w 2021 r. do 3,5 proc. względem 3,7 proc. roku ubiegłego.

KE/PAP

Czytaj także
Total
0
Reakcji