Od dziś spore ulgi dla przedsiębiorców. ZUS przyjmuje wnioski w ramach tarczy

Przedsiębiorcy z kilkudziesięciu “branż” od dziś mogą wnioskować o dwie kolejne formy pomocy. Świadczenie postojowe za czas lockdownu oraz zwolnienie z ZUS są już dostępne dla określonych kodów PKD. Pełna lista w artykule.

Przedłużenie lockdownu skutkowało wydłużeniem i rozszerzeniem działania tarczy branżowej. Zamknięci mocą rozporządzenia przedsiębiorcy przez kilka tygodni pozostawali bez żadnego wsparcia. Co prawda urzędy pracy rozpoczęły już przyjmowanie wniosków o mikrodotację i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, jednak pozostałe formy pomocy dostępne są dopiero od dziś.

Jedną z najchętniej wybieranych form wsparcia w czasie pandemii Covid-19 wciąż jest zwolnienie z konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za siebie i pracowników. Nie jest ono jednak – także jak inne instrumenty pomocowe z tarczy branżowej – kierowane do wszystkich przedsiębiorców. Skorzystać z nich mogą wyłącznie określone branże, a w zasadzie “kody PKD”.

O tym kto uzyska zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień, zdecydowali sami rządzący. Pełna lista branż została bowiem wymieniona w rozporządzeniu dot. wsparcia podmiotów gospodarczych.

Zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień 2021 r. Kody PKD

Zwolnienie konieczności opłacania składek ZUS za dwa miesiące tj. marzec i kwiecień 2021 r. przysługiwać ma tym przedsiębiorcom, których przeważającym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 r. był jeden z poniższych.

 • 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 51.10.Z – transport lotniczy pasażerski,
 • 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A – nauka języków obcych,
 • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D – działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z – działalność muzeów,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.: 93.29.A, 93.29.B,
 • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Zwolnienie z ZUS za kwiecień 2021 r. Kody PKD

O zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne za kwiecień 2021 r. wystąpić od dziś mogą przedsiębiorcy, których na dzień 31 marca br. przeważającym kodem PKD był jeden z poniższych:

 • 47.41.Z – sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.42.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.43.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.51.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.53.Z – sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.59.Z – sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.65.Z – sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.77.Z – sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
 • 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Warunki

Bez względu na to czy przedsiębiorca wnioskuje o zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień 2021 r., czy też sam kwiecień 2021 r., aby otrzymać rządową, pomoc musi spełnić kilka podstawowych warunków. Jednym z nich jest sam kod PKD, a dokładniej to, który z nich był przeważający na dzień 31 marca 2021 r. Jeśli głównym kodem był jeden z wymienionych powyżej, zwolnienie będzie przysługiwało.

Nie przegap: Mikrodotacja dla przedsiębiorców przedłużona. Kto skorzysta, jakie warunki, gdzie wnioskować? Kody PKD

Kolejnym niezbędnym do spełnienia warunkiem jest wykazanie spadków obrotów z prowadzonej działalności. Przychów uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku, musiał być niższy o minimum 40 proc. względem miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego, lub lutego bądź września 2020 r. Jeśli chodzi o miesiące porównawcze w 2020 r., to są to okresy, w których nie było w Polsce lockdownu i je też rządzący wzięli pod uwagę.

Aby otrzymać wsparcie w postaci zwolnienia z ZUS, niezbędne jest także do dnia 30 czerwca złożenie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych za wnioskowany okres. Z uwagi na to, że zwolnienie ze składek ZUS stanowi pomoc publiczną, przedsiębiorca nie mógł także znajdować się w “trudnej sytuacji ekonomicznej” – brak zaległości podatkowych i składkowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

O zwolnienie z konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za marzec i kwiecień 2021 r. wnioskować można od 4 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. poprzez platformę PUE-ZUS.

Czytaj więcej o zwolnieniu z ZUS

Total
1
Reakcji