zmiany w zus zua zza

Zatrudniasz pracowników? Od 16 maja będziesz miał nowy obowiązek informacyjny

Od połowy maja przedsiębiorcy, którzy zgłaszają nowego pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, będą mieć nowy obowiązek informacyjny. Wprowadza go nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych z zeszłego roku.

Obowiązek, o którym mowa dotyczyć będzie wszystkich płatników składek, którzy zgłaszają do ZUS nowego ubezpieczonego. Wprowadzono go w maju 2020 roku, a obowiązywać zacznie od 16 maja 2021 r.

Zmiany w ZUS ZUA i ZZA

Zgodnie ze zmianami, które pojawiły się w ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 14.05.2020 r. od 16 maja br. przy zgłoszeniu do ubezpieczeń należy wskazać także wykonywany zawód ubezpieczonego.

Konieczność jego wskazania wynika wprost z art. 35 ust. 1 pkt 1 który brzmi:

„Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, wykonywany zawód, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania”.

Czytaj także: Tarcza branżowa wydłużona, ale składki ZUS w kwietniu trzeba zapłacić

W związku z wejściem w życie nowego obowiązku, od 16 maja zmieniają się także formularze ZUS ZUA oraz ZUS ZZA. Pojawi się w nich miejsce na wpisanie wykonywanego zawodu, a konkretnie sześciocyfrowego kodu. Kod ten znaleźć można w klasyfikacji zawodów i specjalności, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmiany są wprowadzone w celach statystycznych oraz prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Czytaj więcej o ZUS.

Total
0
Reakcji