dofinansowanie dla samozatrudnionych 2021

Tarcza antykryzysowa. Samozatrudnieni wciąż mogą wnioskować o dofinansowanie

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wciąż mogą wnioskować o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach walki z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Łączna kwota wsparcia może wynieść nawet 7560 zł.

Tarcza antykryzysowa wprowadzona wiosną 2020 roku oferowała przedsiębiorcom kilka instrumentów pomocowych. Z jej zapisów mogli skorzystać wszyscy właściciele firm, którzy odnotowali spadki obrotów o określony procent. Rządzący nie dzielili firm na kody PKD, jak ma to miejsce w aktualnych wersjach tarczy. Obecnie wielu przedsiębiorców pozostaje bez rządowego wsparcia właśnie z uwagi na “niewłaściwy kod”.

Jednym z instrumentów tarczy antykryzysowej wdrożonej jeszcze w 2020 roku było dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku ze spadkiem obrotów w wyniku pandemii COVID-19. Co istotne, jest ono dostępne w dalszym ciągu, a skorzystać z niego mogą samozatrudnieni bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Dofinansowanie dla samozatrudnionych w 2021 r. wciąż dostępne

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest wyłącznie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie skorzystają z niego zatem spółki prawa handlowego. Co istotne, o dofinansowanie ubiegać się mogą wyłącznie samozatrudnieni, czyli przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników.

Wysokość pomocy określona jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia w Polsce i uzależniona od spadku obrotów. Maksymalna, łączna wysokość dofinansowania dla samozatrudnionych w 2021 roku wynieść może nawet 7560 zł, jeśli przedsiębiorca wykaże spadek obrotów o minimum 80 proc. przez 3 miesiące.

Zgodnie z założeniami “dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane”.

Dofinansowanie dla samozatrudnionych 2021 warunki

Podstawowym warunkiem, który należy spełnić, aby otrzymać wsparcie, jest oczywiście spadek obrotów. Od niego też uzależniona jest bowiem wysokość miesięcznej pomocy, którą może uzyskać samozatrudniony.

Kolejny to brak zaległości podatkowych i składkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. Ten termin nie został przez rządzących aktualizowany, jak ma to miejsce w przypadku nowych odsłon tarczy antykryzysowej – obecnie tarczy branżowej.

Aby skorzystać z dotacji dla samozatrudnionych, należy także prowadzić działalność przez minimum 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 2021. Ile można otrzymać?

I tak:

  • w przypadku spadku obrotów o minimum 30 proc. dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia;
  • w przypadku spadku obrotów o minimum 50 proc. dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia;
  • w przypadku spadku obrotów o minimum 80 proc. dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Na potrzeby artykułu rozpoczęliśmy proces wnioskowania o dofinansowanie dla zatrudnionych, dzięki czemu możemy potwierdzić kwoty, które otrzyma samozatrudniony w ramach dofinansowania.

  • W przypadku spadku obrotów o minimum 30 proc. będzie to 1400 zł/mc.
  • W przypadku spadku obrotów o minimum 50 proc. będzie to 1960 zł/mc.
  • W przypadku spadku obrotów o minimum 80 proc. będzie to 2520 zł/mc.

Ważne! Jeśli osoba samozatrudniona otrzymała już dofinansowanie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (3-krotnie), nie może liczyć na dalszą pomoc. W przypadku, gdy otrzymała je np. dwukrotnie, a zanotowała spadek obrotów, otrzyma je jednorazowo.

Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej złożyć należy na stronie praca.gov.pl. Dla osób, które nie wiedzą, czy kwalifikują się do tej formy wsparcia, ministerstwo przygotowało krótką ankietę, która pozwoli sprawdzić, czy dofinansowanie będzie przysługiwać. Dostępna jest pod tym linkiem.

Total
0
Reakcji