dotacja z urzędu pracy kwiecień 2021

Dotacja z urzędu pracy kwiecień 2021. Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie? Nowe kody PKD

Dotacja z urzędu pracy kwiecień 2021 (mikrodotacja 5000 zł) – kto może starać się o bezzwrotną pomoc w ramach tarczy antykryzysowej / tarczy branżowej? Nowe kody PKD.

W ramach walki z gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19 rządzący postanowili przedłużyć działanie tarczy antykryzysowej. Z uwagi zaś na zaostrzenie restrykcji, które objęły m.in. branżę beauty oraz wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, rozszerzono jednocześnie listę kodów PKD uprawnionych do pomocy.

Mikrodotacja kwiecień 2021

Obok zwolnienia z ZUS, świadczenia postojowego czy dofinansowania wynagrodzeń pracowników popularną formą pomocy przedsiębiorcom w czasie lockdownu jest bezzwrotna dotacja do kwoty 5000 zł wypłacana przez urzędy pracy.

Nie przegap: Pomoc dla nowych branż najwcześniej w maju. Jarosław Gowin apeluje do przedsiębiorców o cierpliwość

Po rozszerzeniu listy kodów PKD o wsparcie w tej formie wnioskować będą mogli przedsiębiorcy z kolejnych branż, co zapowiedział kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki.

Wniosek o dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności złożyć należy elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl.

Aby ubiegać się o dotację, niezbędne jest m.in. wykazanie spadku obrotów w stosunku do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca w roku poprzednim; nieposiadanie zadłużeń w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Prócz tego, aby uzyskać wsparcie w postaci bezwrotnej mikrodotacji, przeważającym kodem PKD działalności musi być jeden z wymienionych w ustawie. Urzędy weryfikują te informacje przed podjęciem decyzji o przyznaniu dotacji.

Więcej o warunkach otrzymania mikrodotacji przeczytasz tutaj.

Dotacja z urzędu pracy kwiecień 2021

W marcu uprawnionymi do ubiegania się o mikrodotację przedsiębiorcami byli ci, których przeważającym kodem PKD był jeden z poniższych.

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystycznych
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A Nauka języków obcych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z1 W zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Dotacja 5000 zł – nowe kody PKD

Zgodnie z zapowiedziami rządu o przedłużeniu dotacji z jednoczesnym rozszerzeniem listy kodów PKD w kwietniu z dotacji skorzystać będą mogły także:

 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski.
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne.

Te kody PKD zostały bowiem wciągnięte do tarczy branżowej z uwagi na zaostrzenie restrykcji trwających teoretycznie do 9 kwietnia. Mimo widowiskowych zapowiedzi rządu w sprawie wsparcia dla firm, do dziś w Dzienniku Ustaw nie pojawiło się jednak jeszcze stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

Bądź na bieżąco! Dołącz do społeczności na Facebook lub Twitter oraz włącz wiadomości Google News.

Total
0
Reakcji