dotacja 5000 marzec 2021

Dotacja 5000 zł z urzędu pracy marzec 2021. Kto może się ubiegać? Lista kodów PKD

Dotacja 5000 przedłużona na marzec 2021. Wsparcie z urzędu pracy na dofinansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności możliwe jest jednak dla określonych kodów PKD. Kto może ubiegać się o mikrodotację 5 tys. zł? Gdzie złożyć wniosek? Jakie kody PKD?

Tematy w artykule: Wsparcie dla firm marzec 2021, Dotacja 5000 zł marzec 2021, Mikrodotacja marzec 2021 kody PKD

Na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. poszkodowani w wyniku przedłużającego się stanu epidemicznego przedsiębiorcy znów mogą skorzystać z kilku instrumentów rządowego wsparcia. Tzw. Tarcza Branżowa czy inaczej Tarcza Antykryzysowa 8.0 zakłada m.in. zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, a także mikrodotację, czyli dotację do 5000 zł z urzędu pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Ta przeznaczona jest jednak wyłącznie dla określonych branż (kodów PKD). Jak informują bowiem rządzący, pomoc kierowana jest wyłącznie do najbardziej poszkodowanych. Łączna wartość wsparcia dla firm w marcu 2021 r. wynieść ma 4,5 mld zł, o czym mówił kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki.

Dotacja 5000 marzec 2021 kody PKD

Jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form pomocy w czasie pandemii COVID-19 jest bezzwrotna dotacja z urzędu pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. W pierwszych odsłonach Tarczy Antykryzysowej mikrodotacja 5000 zł była dostępna praktycznie dla wszystkich branż i każdy poszkodowany przedsiębiorca, który ucierpiał przez pandemię, po spełnieniu minimalnych warunków mógł o nią wnioskować. Od czasu wejścia w życie Tarczy Branżowej jest ona dostępna przede wszystkim dla tych właścicieli firm, którzy mieszczą się w określonych, wybranych przez rząd kodach PKD, które wskazujemy poniżej.

Dotacja 5000 zł marzec kody PKD

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystycznych
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A Nauka języków obcych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z1 W zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Dodać trzeba, że dotacja 5000 zł z urzędu pracy może zostać przyznana dwu lub trzykrotnie. Tu także wszystko zależy od kodów PKD.

 • Uprawnieni do otrzymania mikrodotacji w wysokości do 5 tys. zł dwukrotnie są przedsiębiorcy, których przeważający kod PKD to: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z.
 • Trzykrotna dotacja 5000 zł możliwa jest dla firm, których kodem PKD jest: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), a także 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Jeśli przedsiębiorca otrzymał wcześniej dotację na podstawie poprzedniego rozporządzenia z dnia 19.01.2021 r., dotacja zostanie przyznana mu odpowiednio jednorazowo lub maksymalnie dwukrotnie, na podstawie powyższych kodów PKD.

Mikrodotacja 5000 zł z urzędu pracy marzec 2021 warunki

Prócz samego spełnienia podstawowego warunku – właśnie kod PKD – o dotację w kwocie do 5000 zł aktualnie starać się mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020 r. Zaznaczyć należy w tym miejscu, że działalność nie mogła być wtedy zawieszona, co urząd będzie weryfikował.

Prócz tego, aby móc wnioskować o dotację 5000 zł z urzędu pracy, przedsiębiorca musi wykazać spadek obrotów o minimum 40 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego lub w analogicznego miesiąca roku poprzedniego bądź września 2020 r.

O dotację 5000 zł ubiegać się można maksymalnie do końca maja 2021 r. i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal praca.gov.pl. Mikrodotacja ma charakter bezzwrotny pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 kolejne miesiące od otrzymania wsparcia. Aby została umorzona, przedsiębiorca nie musi podejmować żadnych działań.

Więcej o mikrodotacjach z urzędu pracy przeczytasz na stronach Prime News.


Bądź na bieżąco! Dołącz do społeczności na Facebook lub Twitter oraz włącz wiadomości Google News.

Czytaj także
Total
0
Reakcji