tarcza finansowa 2.0 rozszerzona kody pkd

Tarcza finansowa 2.0 rozszerzona o kolejne kody PKD. Wiadomo już które firmy skorzystają z pomocy

Tarcza finansowa 2.0 rozszerzona o kolejne kody PKD. Wsparcie otrzymać mają m.in. kluby sportowe, branża pralnicza, sprzedawcy obuwia czy szkoły językowe. Pełna lista w treści artykułu.

W poniedziałek 1 lutego weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2020 r. dotyczące wydłużenia wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 7.0. Mogą oni skorzystać m.in. ze zwolnienia ze składek ZUS, ponownego świadczenia postojowego, mikrodotacji oraz dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Więcej o tarczy 7.0 przeczytasz w tym artykule.

Tarcza finansowa rozszerzona o kolejne kody PKD

Dziś rządzący zdecydowali się na rozszerzenie pomocy oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach tarczy finansowej 2.0 o kolejne kody PKD. Łącznie jest ich 9, o czym dumnie poinformował szef resortu rozwoju Jarosław Gowin.

– Na mój wniosek Rada Ministrów rozszerzyła Tarczę Finansową 2.0 o 9 PKD. Wśród nich m.in. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, branża pralnicza czy działalność klubów sportowych – napisał minister rozwoju na Twitterze.

O podjęciu uchwały zmieniającej obowiązującą od zeszłego roku uchwałę informowała także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Tarcza finansowa 2.0 Nowe kody PKD

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie KPRM, rząd mocą uchwały poszerzył tarczę finansową 2.0 o:

  • sprzedaż hurtową odzieży i obuwia;
  • działalność klubów sportowych;
  • naukę języków obcych;
  • sprzedaż detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach;
  • pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
  • produkcję filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  • postprodukcję związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  • dystrybucję filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • nagrania dźwiękowe i muzyczne.

Na wsparcie dla nich przeznaczonych zostanie 750 mln zł. Łącznie na subwencje dla mikrofirm PFR przeznacza 6,5 mld. Na tyle samo liczyć mogą małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pieniądze na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarczy PFR pochodzą z emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju obligacji, które w znakomitej większości wykupują banki komercyjne.

Przypomnijmy, że już wiosną 2020 roku rządzący podjęli decyzję o wyemitowaniu przez Polski Fundusz Rozwoju obligacji na łączną kwotę 100 mld zł. 65 proc. z tej sumy została już wydana na poprzednie tarcze – także dla spółek państwowych – pozostałe 35 mld przeznaczonych jest właśnie na tarczę finansową 2.0.

Jak informuje Fundusz – z programu skorzystało do tej pory ponad 22 tys. mikrofirm i 3,5 tys. przedsiębiorstw z sektora MŚP. Łącznie firmy te otrzymały już przeszło 4 mld zł subwencji.

Tarcza finansowa PFR 2.0 Lista kodów przed dodaniem nowych

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z – Działalność fotograficzna;
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D – Działalność paramedyczna;
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z – Działalność muzeów;
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Więcej o tarczy finansowej 2.0 oraz tego, które branże mogą skorzystać z subwencji, przeczytasz na stronach Prime News.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Dołącz do społeczności na Facebook lub Twitter oraz włącz wiadomości Google News.

Czytaj także
Total
0
Reakcji