tarcza 7.0 wsparcie dla przedsiębiorców

Tarcza 7.0 weszła w życie. Jakie wsparcie antykryzysowe dla przedsiębiorców w lutym

Tarcza 7.0. weszła w życie 1 lutego. Na jakie wsparcie mogą liczyć pogrążeni w kryzysie przedsiębiorcy, którym rządowe obostrzenia skutecznie uniemożliwiły prowadzenie działalności?

Tarcza antykryzysowa 7.0 to potoczne określenie przedłużonych mocą rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021 r. form wsparcia dla przedsiębiorców. Rozporządzenie to weszło w życie 1 lutego, a oferowane formy pomocy są już dostępne dla właścicieli firm. Z artykułu dowiesz się kto i na jakie wsparcie może liczyć oraz gdzie złożyć stosowne wnioski.

Dla kogo “nowe” wsparcie dla przedsiębiorców

Podobnie jak w przypadku tarczy finansowej PFR 2.0 tarcza antykryzysowa 7.0 kierowana jest wyłącznie do wybranych przez rząd przedsiębiorców. O tym czy i jaką pomoc otrzyma właściciel firmy decydują kody PKD. Do dyspozycji “wybrańców” rządu są m.in. zwolnienie ze składek ZUS, mikrodotacja, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz ponowne świadczenie postojowe.

Poniżej prezentujemy wszystkie instrumenty, z których w ramach tarczy 7.0 można już korzystać.

Tarcza 7.0 – Zwolnienie ze składek ZUS

Jednym z instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców w ramach tarczy 7.0 jest dobrze znane już z poprzednich tarcz zwolnienie ze składek ZUS. Skorzystać z niego można za grudzień 2020 r. lub grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Aby móc wnioskować o zwolnienie należy spełnić jednak kilka warunków. Pierwszym z nich są oczywiście kody PKD.

Zwolnienie z ZUS za grudzień 2020 r. – kody PKD

W przypadku zwolnienia z ZUS za grudzień 2020 r. skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy przeważający kod PKD na dzień 30 listopada 2020 r., był jednym z poniższych.

 • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Zwolnienie z ZUS za grudzień i styczeń – kody PKD

O zwolnienie z ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. wystąpić mogą zaś przedsiębiorcy, których przeważający kod PKD w listopadzie 2020 r. był jeden z poniższych.

 • 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A – nauka języków obcych,
 • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
 • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D – działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z – działalność muzeów,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.:
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Tarcza 7.0 – Zwolnienie z ZUS dodatkowe warunki

Bez względu na to, czy przedsiębiorca wnioskuje o zwolnienie z ZUS za grudzień 2020 r. czy grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. musi spełnić kilka dodatkowych warunków.

Pierwszym z nich jest wykazanie spadków oborotów o minimum 40 proc. względem miesiąca poprzedniego na dzień złożenia wniosku, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego.

Kolejnym kryterium niezbędnym do spełnienia, aby móc wnioskować o zwolnienie z ZUS jest przekazanie do 28 lutego 2021 r. deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych za grudzień lub styczeń. Ponadto przedsiębiorca musiał być zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na dzień 1 listipada 2020 r.

Z racji tego, że zwolnienie z ZUS jest traktowane jako pomoc publiczna, przedsiębiorca nie mógł znajdować się na dzień 31 grudnia 2019 r. “w złej sytuacji ekonomicznej”. Więcej o tym na stronach ZUS.

Wniosek o zwolnienie z ZUS złożyć można eletronicznie poprzez platformę PUE ZUS.

Tarcza 7.0 – dla kogo ponowne świadczenie postojowe

Kolejnym instrumentem pomocowym oferowanym przedsiębiorcom wskazanym przez rząd jest ponowne świadczenie postojowe. Skorzystać z niego można na zasadach zbliżonych do zwolnienia ze składek ZUS. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał wykazać spadek przychodów o minimum 40 proc., nieznajdować się na dzień 31 grudnia 2019 r. w złej sytuacji ekonomicznej oraz być uwzględnionym na rządowej liście kodów PKD – dostępnej poniżej.

Tarcza 7.0 – O ponowne świadczenie postojowe można otrzymać jednorazowo lub dwukrotnie. To zaś zależy od niczego innego jak kodu PKD.

Jednorazowe ponowne świadczenie postojowe – kody PKD

Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje tym przedsiębiorcom, których przeważającym kodem PKD na dzień 30 listopada był jeden z poniższych:

 • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Dwukrotne świadczenie postojowe – kody PKD

Na dwukrotne świadczenie postojowe liczyć mogą zaś przedsiębiorcy, których przeważającym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 roku był:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 55.10.Z -hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A – nauka języków obcych,
 • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D – działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z – działalność muzeów,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj.:
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

O ponowne świadczenie postojowe wnioskować można wyłącznie w przypadku, gdy przedsiębiorca korzystał wcześniej ze świadczenia postojowego oferowanego w tarczy antykryzysowej (na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB).

Dodatkowo – na co wskazuje ZUS – należy wskazać, że przedsiębiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że “podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Aby skorzystać ze świadczenia, należy złożyć w ZUS wniosek RSP-DD7.

Tarcza antykryzysowa 7.0 dla kogo dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Trzecim rozwiązaniem pomocowym dla przedsiębiorców w ramach tarczy 7.0 jest dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, czyli świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą ci przedsiębiorcy, którzy odnotowali minimum 40 proc. spadek oborotów – na zasadach analogicznych do zwolnienia z ZUS czy ponownego świadczenia postojowego. Nie mógł także znajdować się na dzień 31 grudnia 2019 r. w złej sytuacji ekonomicznej. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie UP.

Kody PKD, którymi rząd objął dofinansowanie wyngrodzeń pracowników to:

 • 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

Wnioski o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy składać należy w urzędach pracy zgodnych pod względem siedziby firmy – najlepiej drogą elektroniczną poprzez portal praca.gov.pl najpóźniej do 31 marca 2020 r.

Dofinansowanie na rzecz ochorny miejsc pracy wynosi 2000 zł na pracownika.

Tarcza antykryzysowa 7.0 – Mikrodotacja 5 tys zł

Czwartym i ostatnim instrumentem oferowanym w ramach tarczy antykryzysowej 7.0 jest bezzwrotna dotacja w kwocie do 5 tys. zł. W rozporządzeniu nosi ona nazwę dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Podobnie jak w przypadku pozostałych – wymienionych powyżej – form wsparcia przedsiębiorca nie mógł znajdować się na dzień 31 grudnia 2019 r. w złej sytuacji ekonomicznej. Musiał odnotować spadek obrotow o minimum 40 proc., prowadzić działalność na dzień 30 listopada 2020 r. – nie mogła być zawieszona, no i oczywiście mieścić się w jednym z kodów PKD.

Szczegółowo kwestię dotacji na pokrycie bieżących kosztów stałych prowadzenia działalności przedstawiliśmy w oddzielnym artykule. Są tam także wskazane kody PKD, które mogą liczyć na mikrodotację z urzędu pracy.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych!

Dziękujemy, że jesteś z nami! Dołącz do społeczności na Facebook lub Twitter oraz włącz wiadomości Google News.

Czytaj także
Total
0
Reakcji