kto nie musi zgłaszać umowy o dzieło do zus

Za kilka dni rusza rejestr umów o dzieło. Nie każdy jednak będzie musiał je zgłaszać

Rejestr umów o dzieło rusza już 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z ustawą, wszystkie umowy o dzieło muszą zostać zgłoszone do rejestru w ciągu 7 dni od zawarcia. Nie każdy będzie musiał jednak je zgłaszać. ZUS sam informuje o wyjątkach.

Rejestr umów o dzieło został “przemycony” w zapisach wiosennej tarczy antykryzysowej. Rządzący, ale także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przekonywali, że rejestr ma na celu lepsze kierowanie pomocy publicznej osobom, które nie figurują w bazie ZUS. Innego zdania są przedsiębiorcy i część prawników, którzy twierdzą, że rejestr umów o dzieło ma na celu późniejsze ich podważanie przez Zakład, o czym pisaliśmy w tym artykule.

https://primenews.pl/ozusowanie-umow-o-dzielo-gowin-przeciwny/

Bez względu jednak na powód wprowadzenia rejestru ważne jest to, że rusza on już za kilka dni i warto pamiętać o konieczności dokonywania zgłoszenia w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Kto musi zgłaszać umowy o dzieło do ZUS

Obowiązek informowania ZUS o zawieranych umowach o dzieło mają wszyscy płatnicy składek, przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale zlecają wykonanie dzieła innej osobie.

Zgłoszeniu podlegać będą wyłącznie umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. W rejestrze nie będzie zatem umów, których bieg rozpoczął się przed tym terminem. Zgłoszenia należy dokonać poprzez platformę PUE ZUS na specjalnym druku RUD.

Zgłoszenie umowy o dzieło w ZUS. Wniosek RUD

wniosek rud zus

rejestr umów o dzieło wniosek rud

 

Kto nie musi zgłaszać umowy o dzieło do ZUS

Mimo że przepisy tarczy antykryzysowej dotyczące rejestru umów o dzieło nakazują zgłaszanie ich do ZUS, to Zakład informuje, że nie na każdym będzie ten obowiązek ciążył.

Zwolnieni z konieczności zgłaszania umów o dzieło są bowiem ci płatnicy składek, którzy zawierają umowę o dzieło z własnym pracownikiem, lub umowa będzie wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, ale zawarta jest z innym podmiotem. Zgłoszeniu nie będą podlegały także umowy zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nią usługi, która wchodzi w zakres prowadzonej przez nie działalności.

WAŻNE!

Umowy o dzieło nie będą także musiały zgłaszać jednostki organizacyjne takie, jak stowarzyszenia czy fundacje, ale także spółki prawa handlowego o ile nie zatrudniają one pracowników, za które odprowadzają składki ZUS (nie są płatnikami składek).

Oznacza to zatem, że w przypadku gdy np. spółka z o.o. nie jest płatnikiem składek, a zawrze po 1 stycznia umowę o dzieło, zarząd nie będzie miał obowiązku zgłoszenia tej umowy do rejestru.

Ot taka furtka dla zarządów.

Dołącz do społeczności przedsiębiorców na Facebook lub Twitter i bądź na bieżąco.

Źródło: ZUS. Podstawa prawna wprowadzanych przepisów. Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).

Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266
z późn. zm.).

Czytaj także
Total
0
Reakcji