mikrodotacja warszawa

Przedsiębiorcy z Warszawy najczęściej sięgają po mikrodotację z urzędu pracy

Mikrodotacja z urzędu pracy dostępna jest już dla przedsiębiorców ze ściśle określonych kodów PKD. Bezzwrotne wsparcie dla pogrążonych w kryzysie właścicieli firm ruszyło 19 grudnia, gdzie złożyć wniosek o dotację i komu ona przysługuje?

Tematy w artykule:

 • Mikrodotacja Warszawa – gdzie złożyć wniosek
 • Mikrodotacja z tarczy branżowej – kody PKD
 • Więcej podobnych artykułów przeczytasz w kategorii firma serwisu Bizme.pl

Warszawscy przedsiębiorcy ruszyli po mikrodotacje

Mimo że zapisy tarczy branżowej weszły w życie dopiero 19 grudnia, to przedsiębiorcy tłumnie ruszyli po jeden z jej instrumentów. Mikrodotacja – bo o niej mowa – dostępna jest w Urzędach Pracy od soboty.

Tylko w ciągu 3 dni do UP wpłynęło już ponad 6100 wniosków, z czego aż 524 z samej Warszawy – dane za okres od 19 grudnia do 21.12 grudnia godz. 11:00. Dla porównania w Poznaniu złożono 342 wnioski, a w Krakowie 270.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii “duże zainteresowanie wsparciem w formie dotacji, to dowód na to, że Tarcza Branżowa była oczekiwana i jest niezwykle potrzebna przedsiębiorcom”.

Mikrodotacja Warszawa. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o mikrodotację 5000 zł na bieżące koszty działalności przedsiębiorcy składają wyłącznie w formie elektronicznej w powiatowych urzędach pracy.

Warunki otrzymania mikrodotacji w ramach tarczy 6.0:

 • Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 • Prowadzenie działalność gospodarczej w dniu 30 września 2020 r. (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona), oznaczonej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wskazanymi poniżej.
 • Przychód, w rozumieniu przepisów podatkowych, z działalności gospodarczej uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku, albo listopadzie 2019 r.

Mikrodotacja Mazowsze. Lista kodów PKD

Poniżej przedstawiamy listę kodów PKD, które mocą podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy kwalifikują się do uzyskania bezzwrotnego wsparcia w postaci mikrodotacji. Łącznie jest ich 41. Nie wykluczone jednak, że rząd zdecyduje się na rozszerzenie tarczy o kolejne “branże”, o czym szerzej piszemy tutaj.

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A Nauka języków obcych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z1 W zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Więcej o mikrodotacjach dla przedsiębiorców oferowanych w ramach tarczy branżowej przeczytasz tutaj.

Aktualne informacje dotyczące mikrodotacji dla przedsiębiorców dostępne są w tym artykule.

https://primenews.pl/mikrodotacja-warunki-kody-pkd/

Dziękujemy, że jesteś z nami. Dołącz do społeczności na Facebook lub Twitter oraz włącz wiadomości Google News.

Czytaj także
Total
0
Reakcji