przedsiębiorca konsument

Przedsiębiorca-konsument. Wchodzą w życie przepisy, na których zyskają miliony osób

Przedsiębiorca, jak konsument? Tak i to już za chwilę. Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy, dzięki którym przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zyska w wielu przypadkach takie same prawa co konsument – także prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego wprowadza szereg zmian, które rzutują także na przedsiębiorców. Jednym z nich jest wprowadzenie nowej grupy uczestników obrotu gospodarczego przedsiębiorców-konsumentów.

Przedsiębiorca-konsument. Nowa grupa w obrocie gospodarczym

Zgodnie z Ustawą z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, przedsiębiorca-konsument w obrocie gospodarczym pojawić miał się już w połowie 2020 r. Pandemia koronawirusa wydłużyła jednak ten termin do końca br. Ten właśnie się kończy, a za kilka tygodni nowe przepisy wchodzą w życie.

Jak wynika z Ustawy, w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w wielu przypadkach zyskają oni prawa identyczne do tych, które przysługują konsumentom. Dotyczy to tych wszystkich usług i produktów, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale nie mają charakteru zawodowego. Co ustawodawca miał na myśli? Przede wszystkim wszelkie umowy zawierane z bankami np. dotyczące prowadzenia rachunków firmowych, czy ubezpieczeń, ale także w przypadku usług telekomunikacyjnych, czy nawet zakupu produktów na odległość.

Przedsiębiorca-konsument zyska zatem uprawnienia, które do tej pory zarezerwowane były wyłącznie dla konsumentów. Będą to m.in.: prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czy stosowanie przepisów dotyczących klauzul abuzywnych w zawieranych umowach. Przedsiębiorca-konsumenta zyska także szersze uprawnienia z tytułu rękojmi.

Na wprowadzanych zmianach skorzystają wyłącznie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą przepisy kierowane są bowiem do „osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”. Oznacza to, że nie skorzystają na nich nawet jednoosobowe spółki z o.o., czy spółki partnerskie, cywilne, etc.

Dołącz do nas na Facebook lub Twitter i wspieraj Bizme swoją obecnością.

Czytaj także
Total
0
Reakcji