Jak otrzymać zwrot z Turystycznego Funduszu Zwrotów

Turystyczny Fundusz Zwrotów. Jak otrzymać zwrot (biuro podróży)

Turystyczny Fundusz Zwrotów uchwalony w tarczy 5.0 wchodzi w życie już pierwszego października. Przedsiębiorcy, którzy chcą z niego skorzystać, aby zwrócić klientom wpłacone środki, muszą dokonać pewnych czynności. Sprawdź jak otrzymać zwrot z Turystycznego Funduszu Zwrotów.

Dzięki podpisanej przez prezydenta ustawie, która zakłada m.in. wsparcie dla branży turystycznej, przedsiębiorcy z sektora mogą skorzystać z tzw. Turystycznego Funduszu Zwrotów. Jak już pisaliśmy, środki w nim skumulowane zostaną przeznaczone na preferencyjne pożyczki dla firm, których klienci zrezygnowali z wycieczek z uwagi na pandemię koronawirusa, a teraz biura te muszą dokonać masowych zwrotów wpłat od turystów. Fundusz ma na celu utrzymanie płynności przez podmioty z branży turystycznej i zapewnienie im przetrwania w kolejnych latach.

Jak otrzymać zwrot z Turystycznego Funduszu Zwrotów

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze wsparcia, które oferuje tarcza 5.0, a dokładniej Turystyczny Fundusz Zwrotów, musi przede wszystkim być wpisany do rejestru organizatorów turystyki, a sama płatność dokonana przez klienta musiała zostać dokonana w formie bezgotówkowej.

Nie przegap: Kto otrzyma zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień? Lista kodów PKD!

Dodatkowym kryterium niezbędnym do objęcia wsparciem z Funduszu jest to, że klient zrezygnował z wycieczki z uwagi na pandemię COVID-19. Przedsiębiorca będzie potrzebował zatem oświadczenia od turysty, w którym ten zawrze stosowną informację o powodzie rezygnacji (np. w przesłanym odstąpieniu do umowy).

Kroki, jakie przedsiębiorca musi podjąć, aby uzyskać zwrot z Turystycznego Funduszu Zwrotów

Zgodnie z informacjami, które przekazało Ministerstwo Rozwoju przedsiębiorca, który chce skorzystać z Turystycznego Funduszu Zwrotów, musi:

  • złożyć w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym wniosek, w którym określi wysokość wypłaty;
  • złożyć oświadczenie podróżnego, że odstąpienie od umowy spowodowane jest pandemią COVID-19;
  • złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, ani nie dokonał zwrotu wpłaconych przez klienta środków, a także, że zobowiązuje się do ich zwrotu na określonych zasadach;
  • dostarczyć wykaz umów zawartych z podróżnymi, w których zawarte będą m.in. imię, nazwisko, PESEL, datę powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu oraz numer rachunku bankowego klienta.

WAŻNE: O udzieleniu wypłaty, o której mowa w ust. 1, decyduje kolejność złożenia kompletnych,
zgodnych w zakresie zawartych w nich danych, oraz pozytywnie zweryfikowanych wniosków
organizatora turystyki oraz podróżnego pod warunkiem dostępności środków z Turystycznego
Funduszu Zwrotów.

Więcej informacji dotyczących Turystycznego Funduszu Zwrotów dostępnych jest w Ustawie.

Czytaj także: Jak odzyskać pieniądze za wycieczkę, która się nie odbyła (klient)

Dołącz do nas na Facebook lub Twitter i wspieraj redakcję swoją obecnością.

Czytaj także
Total
0
Reakcji