Czy sprzedawca może nie obsłużyć klienta bez maseczki?

Czy sprzedawca może nie obsłużyć klienta bez maseczki? Rzecznik MŚP oczekuje wyjaśnień

W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców prowadzących lokale handlowe / usługowe, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wniósł do Ministra Zdrowia o wyjaśnienia dotyczące uprawnień przedsiębiorców, bądź ich pracowników w kwestii samodzielnego wymagania od klientów zakrywania nosa i ust w lokalach. W piśmie padło także pytanie, czy sprzedawca odpowiada za obsłużenie klienta bez maseczki?

Obowiązek noszenia maseczki w sklepie

Narzucony przez Ministerstwo Zdrowia obowiązek noszenia maseczki w miejscach publicznych, jak lokale handlowe, czy usługowe, do dziś powoduje wiele emocji nie tylko ze strony przedsiębiorców, ale także samych klientów. Z jednej strony o konieczności zasłaniania nosa i ust wiedzą wszyscy, z drugiej wiele osób coraz częściej zasłania się nie maseczką a tym, że obowiązek jej noszenia został nałożony z pogwałceniem prawa. W rozstrzygnięciu niejasnej kwestii, czy sprzedawca może nie obsłużyć klienta bez maseczki nie pomagają także sądy, które w obecnej sytuacji wydają różne wyroki dotyczące narzuconych na Polaków obowiązków.

W patowej sytuacji postawieni zostali sprzedawcy oraz pracownicy obsługi klienta w lokalach handlowo usługowych, w których Ministerstwo Zdrowia maseczek wymaga, a “niesforni” klienci nie zawsze do tego obowiązku się stosują. Rząd oczekuje, że przedsiębiorcy samodzielnie wyegzekwują od klientów ten obowiązek, jednak, czy mają do tego prawo?

Czy sprzedawca może nie obsłużyć klienta bez maseczki?

Te wątpliwości rozwiać chce Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który wystosował właśnie do Ministerstwa Zdrowia pismo, w którym oczekuje odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości egzekwowania przez przedsiębiorców narzuconego przez MZ obowiązku, ale także odpowiedzialności przedsiębiorcy za to, gdy obsłuży on klienta niezasłaniającego nosa i ust.

  • Czy pracownik sklepu lub innego obiektu handlowego jest uprawniony do samodzielnego egzekwowania od klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa 24 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii?
  • Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu egzekwowania od klientów obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej – pracownik czy przedsiębiorca zatrudniający pracownika?
  • Czy pracownik sklepu lub innego obiektu handlowego może odmówić sprzedaży towaru klientowi, który nie stosuje się do obowiązku wskazanego w pkt 1 powyżej?
  • Czy odmowa sprzedaży towaru klientowi, który nie stosuje się do obowiązku wskazanego w pkt 1 powyżej, stanowi przesłankę do wymierzenia pracownikowi/przedsiębiorcy kary grzywny, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń?

Odpowiedź na te pytania powinna wpłynąć do Rzecznika MŚP w ciągu najbliższych tygodni, o czym poinformujemy stosowną aktualizacją.

W międzyczasie dołącz do społeczności przedsiębiorców na Facebook lub Twitter i bądź na bieżąco.

Czytaj także
Total
0
Reakcji