zwolnienie z zus dla turystyki

Jest dalsze zwolnienie z ZUS i postojowe dla turystyki. Sejm właśnie przyjął ustawę

Jest dalsze zwolnienie z ZUS dla turystyki. Sejm przyjął poselski projekt ustawy konsultowany z Ministerstwem Rozwoju. Dzięki niemu, przedsiębiorcy z branży turystycznej będą mogli liczyć na dalsze wsparcie antykryzysowe – także świadczenie postojowe. Teraz ustawa ma trafić do Senatu, a jeśli ten ją przyjmie, powędruje do prezydenta.

O dalszym zwolnieniu z ZUS i wypłacie świadczenia postojowego mówiła kilka tygodni temu wicepremier Jadwiga Emilewicz, która powyższe rozwiązania przedłożyła na spotkaniu z przedstawicielami branży. W ostatni piątek 14 sierpnia Sejm przyjął zaproponowaną ustawę, czym “pochwaliło się” na Twitterze Ministerstwo Rozwoju.

Zwolnienie z ZUS dla turystyki

Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Są jednak pewne warunki.

Z racji tego, że zwolnienie może dotyczyć wyłącznie okresu od 1 czerwca do 31 sierpnia, przedsiębiorca nie mógł tych składek już opłacić. Jeśli to zrobił, zwolnienie należeć mu się nie będzie.

Dodatkowo, aby przedsiębiorca turystyczny mógł skorzystać ze zwolnienia z ZUS za 3 miesiące wstecz, musi udowodnić, że w wyniku pandemii koronawirusa utracił 80 proc. dochodu.

Czytaj także: Urzędnicy na podstawie kodów PKD zdecydują komu należy się zwolnienie z ZUS

Zwolnienie z ZUS turystyka kody PKD

Firmy, które będą mogły skorzystać z dalszego zwolnienia z ZUS muszą, jako przeważającą działalność prowadzić, jedną z wymienionych poniżej. Lista kodów PKD jest dość obszerna:

55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania),
82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),
77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),
90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),
79.11.A (Działalność agentów turystycznych),
79.90 A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).

Dodatkowe świadczenia postojowe dla turystyki

Dzięki przyjętej w piątek ustawie, firmy z szeroko rozumianej branży turystycznej będą mogły liczyć także na dalszą wypłatę świadczenia postojowego. Słowo “dalszą” ma tutaj kluczowe znacznie. Ustawodawcy przewidzieli bowiem świadczenie postojowe dla turystyki, wyłącznie pod warunkiem, że firma wcześniej takowe świadczenie już pobierała.

Nowa regulacja stanowi, że osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która skorzystała ze świadczenia postojowego, przysługiwać będzie prawo do dodatkowego świadczenia postojowego.

Podobnie jak w przypadku zwolnienia ze składek ZUS dla turystyki, dalsze świadczenie postojowe otrzymają wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy utracili minimum 80 proc. przychodu.

Postojowe branża turystyczna kody PKD

O świadczenie postojowe będą mogli ubiegać się tylko ci przedsiębiorcy, których podstawowa działalność, określona kodami PKD to:

49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski),
77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych),
90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Jak czytamy w komunikacie ministerstwa – do świadczenia postojowego będą uprawnieni prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku.

Agenci turystyczni (PKD 79.11.A) otrzymają wsparcie, na podobnych warunkach, jak dla innych umów agencyjnych – czytamy także na stronie ministerstwa rozwoju.

Przyjęta przez Sejm ustawa wprowadza także tzw. Turystyczny Fundusz Zwrotów, o czym szerzej przeczytasz tutaj. Dołącz do społeczności i bądź na bieżąco! Facebook / Twitter.

Nie przegap: Minister Jarosińska-Jedynak w dniu 14 sierpnia: Będą kolejne środki na wsparcie dla przedsiębiorców

Czytaj także
Total
0
Reakcji