jak sprawdzić czy mikropożyczka została umorzona

Wielu przedsiębiorców kwalifikuje się już do umorzenia mikropożyczki. Jak sprawdzić, czy urząd już to zrobił?

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta tzw. Tarczą 4:0 mikropozyczka dla przedsiębiorców udzielana przez urzędy pracy, jest umarzana z automatu. Wystarczy, aby firma przetrwała przez 3 miesiące, a urząd pracy umorzy wypłacone wsparcie. Jak sprawdzić, czy mikropożyczka została umorzona?

Mikropożyczka wprowadzona rządową tarczą antykryzysową była jednym z głównym instrumentów pomocowych wybieranych przez mikro przedsiębiorstwa. Dzięki 5 tys. zł. firmy miały przetrwać najtrudniejszy dla nich czas – czas lockdownu. Z zaproponowanej przez rząd mikropożyczki skorzystały tysiące polskich firm. Wiele z nich kwalifikuje się już do jej umorzenia.

Jak umorzyć mikropożyczkę?

W pierwszej wersji ustawy o pomocy dla przedsiębiorców rząd zakładał, aby ewentualne umorzenie mikropożyczki udzielanej przez urzędy pracy polegało na wysłaniu przez pożyczkobiorcę wniosku o jej umorzenie. Jeśli ten spełnił określone w ustawie warunki, tj. nie zawiesił, tudzież nie zamknął działalności gospodarczej przez 3 miesiące, mikropożyczka mogła być umorzona.

Nowelizacja tarczy antykryzysowej wprowadziła zmiany w tym zakresie i mocą podpisanej przez prezydenta ustawy, mikropożyczka jest umarzana z automatu. Należy spełnić jednak jeden warunek. Przedsiębiorca, który otrzymał od urzędu pracy 5 tys. zł. pożyczki, nie mógł w okresie 3 miesięcy zamknąć, ani zawiesić działalności gospodarczej.

Ten czas mija właśnie dla tysięcy polskich przedsiębiorców, a urzędy pracy dokonują stosownych umorzeń.

Jak sprawdzić, czy mikropożyczka została umorzona?

Mimo zmiany przepisów dotyczących przygotowanego przez rząd wsparcia, w ustawie zabrakło informacji dotyczącej tego w jaki sposób przedsiębiorca może upewnić się, że mikropożyczka została umorzona. Nie ma bowiem żadnych zapisów o tym, aby urzędy pracy miały informować przedsiębiorców o podjętej decyzji.

Zakładając jednak, że jedynym warunkiem, który przedsiębiorca musi spełnić, aby mikropożyczka została umorzona, jest ciągłość działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od jej przyznania, założyć należy, że jeśli czas ten minął, pożyczka już została umorzona. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie musi mieć żadnego potwierdzenia jej umorzenia. Wystarczy, że w bazie CEIDG nie została w tym czasie zawarta żadna informacja o zawieszeniu lub zamknięciu działalności.

Osoby, które chcą mieć pisemne potwierdzenie umorzenia mikropożyczki mogą wysłać wniosek o wydanie pisemnej decyzji. To, czy takowy dokument jednak otrzymają zależy wyłącznie od danego urzędu. Ustawa, jak wspomniano powyżej, nie przewiduje pisemnych, anie elektronicznych potwierdzeń.

Mikropożyczka nie jest instrumentem bankowym. Dane o niej nie pojawią się w żadnej z baz kredytowych i gospodarczych, więc przedsiębiorcy nie muszą obawiać się ewentualnych negatywnych wpisów w BIK, czy Biurach Informacji Gospodarczych.

Dołącz do społeczności przedsiębiorców na Facebook lub Twitter i bądź na bieżąco!

Total
0
Reakcji