pko bp ugody z frankowiczami

Pierwsze ugody z frankowiczami ruszą w PKO BP już za miesiąc

PKO Bank Polski poinformował dziś, że na przełomie maja i czerwca rozpocznie się proces zawierania masowych ugód z klientami banku, którzy zawarli umowy kredytowe we franku szwajcarskim.

O tym, że bank PKO BP zdecydował się na zawieranie ugód z frankowiczami, poinformowano kilka tygodni temu. Władze banku dodały, że ugody “będą uwzględniały ocenę otoczenia prawnego i orzeczniczego”.

Tydzień temu władze PKO BP podjęły decyzję o utworzeniu funduszu w wysokości 6,7 mld zł, na pokrycie strat wynikających z zawieranymi z klientami ugodami.

PKO BP: Ugody z frankowiczami na przełomie maja i czerwca

– Od przełomu maja i czerwca zamierzamy zawierać z klientami masowo ugody” – powiedział Kozłowski w trakcie debaty “Ekonomiczne konsekwencje kredytów frankowych” – cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Pierwsze ugody z frankowiczami w PKO BP mają zostać zawarte po zakończeniu trwającego wciąż pilotażu i przyjęciu warunków przez radę nadzorczą banku. Proces odbywać się będzie w drodze mediacji przy Sądzie Polubownym przy KNF.

Ugody pozwolą zmniejszyć straty

Jak wyliczała niedawno Komisja Nadzoru Finansowego, jeśli banki nie poszłyby na masowe ugody z frankowiczami, na przegranych sprawach sądowych mogłyby stracić ponad 230 mld zł. W sytuacji, gdyby wszystkie z banków zdecydowały się na zawieranie ugód, straty – co wykluczyła KNF – nie przekroczyłyby 35 mld zł.

Dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że to sądy krajowe powinny rozstrzygać w sporach pomiędzy frankowiczami a bankami i do nich też należy określenie kwestii ewentualnego utrzymania warunków umowy.

Czytaj także
Total
0
Reakcji