średnie wynagrodzenie marzec 2021

Średnie wynagrodzenie w Polsce to blisko 6 tys zł. GUS podał nowe dane

Główny Urząd Statystyczny podał dziś szacunki przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r. Wg. przekazanych danych było ono o 360 zł wyższe niż przed miesiącem, ale niższe niż w grudniu 2020 r.

Szacunki GUS wynikają z ustawy o prawie bankowym. Co miesiąc urząd publikuje informacje dotyczące średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

– W marcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymało się na poziomie zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej (spadek o 0,1%). W relacji do analogicznego okresu rok wcześniej zaobserwowano kontynuację spadku przeciętnego zatrudnienia, jednak w marcu br. był on minimalnie słabszy niż w lutym 2021 r. (odpowiednio o 1,3% i o 1,7%) – podał Główny Urząd Statystyczny.

Średnie wynagrodzenie marzec 2021

Z opublikowanych dziś przez GUS szacunków wynika, że średnie wynagrodzenie w Polsce w marcu 2021 r. wyniosło dokładnie 5928,95 zł. To oznacza, że było o 360 zł wyższe niż przed miesiącem. W lutym przeciętne wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsiębiorstw wyniosło bowiem 5568,75 zł.

– W przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, w marcu 2021 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano wzrost o 6,5%. Spowodowane było to m.in. wypłatami premii kwartalnych, świątecznych, uznaniowych, motywacyjnych, nagród rocznych, wynagrodzeń za nadgodziny (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń), a także większą liczbą dni roboczych w marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem – napisał GUS w komunikacie.

Dane podawane przez GUS wyrażone są w kwotach brutto. Średnie wynagrodzenie w marcu 2021 dla osoby powyżej 26 roku życia, zatrudnionej na etacie, na rękę wyniosło zatem 4 268,64 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce 2020. Pandemia nie obniżyła wynagrodzeń, ale dynamika wzrostu spadła

W styczniu 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 5536,79 zł. Wtedy też odnotowano duży spadek względem miesiąca poprzedniego. W grudniu 2020 r. średnia płaca wynosiła bowiem 5973,33 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce w drugiej połowie 2020 r.

  • grudzień: 5973,33
  • listopad: 5483,93
  • październik: 5456,24 zł
  • wrzesień: 5370,99 zł
  • sierpień: 5337,46 zł
  • lipiec: 5377,71 zł

Szacunki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny udostępniane są na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321 i 1086).

Czytaj także: Polska z najniższym bezrobociem w UE

Total
0
Reakcji