Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach uratowany. KNF wyraziła zgodę na przejęcie

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przejęcie Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach przez Mikołowski Bank Spółdzielczy. Decyzja wynikała ze złej sytuacji ekonomicznej przejmowanej instytucji i zapadła na podstawie art. 146b ust. 1 ustawy o prawie bankowym.

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach przejęty

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 kwietnia 2021 Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach przejęty zostanie przez Bank Spółdzielczy w Mikołowie.

Bank Spółdzielczy w Sośniowicach – jak zauważył nadzór – nie spełniał wymogów ustawy o prawie bankowym dotyczących funduszy własnych. Z uwagi na to, KNF w ramach art. 146b ustawy o prawie bankowym wyraziła zgodę na przejęcie podmiotu przez Bank Spółdzielczy w Mikołowie za zgodą banku przejmującego.

Przed wydaniem decyzji KNF uzgodnił działania mające na celu sprawne przejęcie BPS w Sośnicowicach z bankiem przejmującym oraz zostały one skordynowane z Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS, którego członkiem jest BPS w Mikołowie.

Jak zauważyła Komisja “funkcjonowanie banków spółdzielczych w ramach Systemu Ochrony wpływa na wzrost bezpieczeństwa działania banków będących jego uczestnikami,n zarówno poprzez stały monitoring bieżącej sytuacji banków, jak również stworzone mechanizmy pomocy i wzajemnego wsparcia dla jego uczestników”.

Zgodnie z decyzją KNF dotyczącą połączenia z dniem 16 kwietnia 2021 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach uległ rozwiązaniu, a kompetencje jego organów zostają zawieszone. W tym samym dniu wygasły prokury i pełnomocnictwa udzielone przez Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach, a Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie obejmuje zarząd majątkiem Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach – pisze KNF.

Z dniem 1 maja 2021 r. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki BS w Sośnicowicach.

W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego “przejęcie Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie nie wpłynie negatywnie na stabilność banku przejmującego oraz zapewni bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w banku przejmowanym”.

Czytaj więcej o: bankowość

Czytaj także
Total
0
Reakcji