zwolnienia w banku pocztowym

Szykują się grupowe zwolnienia w kolejnym banku

Kolejny bank wdraża plan restrukturyzacji zatrudnienia. Pracę ma stracić 235 osób. Zwolnienia grupowe w Banku Pocztowym – bo o nim mowa – ruszyć mają już w maju i obejmą wszystkie działy banku.

Redukcja zatrudnienia w sektorze bankowym w czasach pandemii stała się już tak “naturalna”, że kolejne zwolnienia nie są już nadzwyczajnym zjawiskiem. O masowych redukcjach informował niedawno Pekao SA, w którym pracę stracić ma 1250 osób. Podobne decyzje podjęły także zarządy m.in. Santander Bank Polska, który zmniejszy liczbę etatów aż o 2000 osób czy BNP Paribas gdzie do 2023 ściętych zostanie 800 etatów.

Dziś o planach grupowych zwolnień poinformował także Bank Pocztowy.

Grupowe zwolnienia w Banku Pocztowym. Zniknie 235 etatów

Masowe zwolnienia w Banku Pocztowym rozpoczną się w maju, a potrwać mają do 30 września 2021 r. Obejmą zarówno centralę banku, jak i sieć dystrybucji. Zgodnie z przekazanymi informacjami decyzja o grupowych zwolnieniach w Banku Pocztowym podjęta została z uwagi na pogorszenie się wyników finansowych banku i prognozach dalszych strat.

“Restrukturyzacja zatrudnienia staje się niezbędnym działaniem wymaganym dla przywrócenia operacyjnej rentowności banku, jest też przewidziana w nowej strategii banku na lata 2021-2024, której założenia pozostają aktualne” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: Gdy sektor bankowy zwalnia, NBP zatrudnia i podnosi pensje

“W związku z wysoką niepewnością makroekonomiczną, w obliczu pandemii COVID-19 i związaną z nią zmniejszoną sprzedażą, niskimi stopami procentowymi, gorsze wyniki finansowe mogą utrzymać się w kolejnych okresach” – dodano.

Zarząd banku informuje jednocześnie, że pochodną zwolnień są także zmiany w sektorze bankowym dotyczące przyśpieszonej przez pandemię cyfryzacji i przejścia klientów do bankowości online, co skutkuje nierentownością placówek stacjonarnych.

Pocztowy dodaje także, że chce skupić się na rozwoju bankowości elektronicznej. Liczba placówek stacjonarnych ma zostać ograniczona do 7500 należących zarówno do Poczty Polskiej, jak i sieci własnej. Działania te, wraz z redukcją zatrudnienia mają zabezpieczyć realizację celu zawartego w Strategii banku na najbliższe lata.

O zwolnieniach Bank Pocztowy powiadomić ma teraz organizacje związkowe, a także powiatowe urzędy pracy.

Czytaj także
Total
0
Reakcji