abonament rtv

Abonament RTV rekordowo wysoki w 2021 r. Ile zapłacimy za radio i telewizję? Kto zwolniony?

Abonament RTV w 2021 r. Rekordowe stawki za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych. Opłaty w 2021 r. wzrosną pierwszy raz od 4 lat. Ile zapłacimy za korzystanie z TV lub radia?

Nowy rok właśnie się rozpoczął, wypadałoby wspomnieć zatem o nowych opłatach, które przygotowali nam ustawodawcy. Dziś pod lupę bierzemy abonament RTV w 2021 r. A jest co sprawdzać, bo opłaty za korzystanie z radia i TV wzrosną znacznie.

Abonament RTV w 2021 – Ile wynosi

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już w lipcu 2020 r. postanowiła, że abonament RTV w 2021 r. będzie wyższy. Była to pierwsza podwyżka opłat od 4 lat. Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT, które pojawiło się w Dzienniku Ustaw 31 lipca 2020 r, opłaty za korzystanie z odbiorników kształtować się będą w sposób następujący:

 • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,50 zł (poprzednio opłata wynosiła 7 zł). W przypadku opłaty za dwa miesiące
 • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 24,50 zł (poprzednio opłata wynosiła 22,70 zł).

Abonament RTV 2021 r. zniżki

Warto dodać, że w przypadku gdy opłaty wnoszone będą za dłuższy niż miesiąc, cena abonamentu będzie pomniejszona o stosowny rabat. Zgodnie z tabelą KRRiT będzie to wyglądało następująco:

 • Abonament radiofoniczny za dwa miesiące 14,60 zł, za trzy miesiące 21,60 zł, za pół roku 42,80 zł, za rok 81 zł.
 • Abonament radiowo-telewizyjny za dwa miesiące 47,50 zł, za trzy miesiące 70,60 zł, za pół roku 139,70 zł, za rok 246,60 zł.

Pełne zestawienie zniżek za abonament radiofoniczny i radiowo-telefoniczny w 2021 r dostępne jest tutaj.

Aby skorzystać ze zniżki, należy wnieść stosowną opłatę do 25-ego dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Abonament RTV 2021 – Kto zwolniony z opłat?

Uprawnionymi do skorzystania ze zwolnienia z abonamentu RTV w 2021 r. są przede wszystkim wszyscy seniorzy powyżej 75 roku życia. Nie jest to jednak jedyna grupa osób, którym przysługuje ulga. Ze zwolnienia mogą skorzystać bowiem także:

 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny;
  osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego;
 • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia;
 • osoby z I grupą inwalidzką;
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy;
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
 • osoby bezrobotne.

WAŻNE! Aby osoba uprawniona do zwolnienia z opłat abonamentowych mogła skorzystać z ulgi, niezbędne jest spełnienie pewnych warunków. Przede wszystkim należy w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokumenty potwierdzającej uprawnienie do zwolnienia z opłat, a także złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia.

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia! Zwolnienie z abonamentu RTV będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności.

Czytaj także: Dofinansowanie TVP bezpośrednio w budżecie na 2021 r. Krajowa telewizja znów otrzyma 2 mld zł

mdk/krrit

Czytaj także
Total
0
Reakcji