Idea Bank przejęty przez Pekao

Pekao przejmuje Idea Bank. Co z klientami, kredytami, rachunkami?

Pekao przejmuje Idea Bank. Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował dziś (31 grudnia 2020 r.) o przeprowadzeniu przymusowej restrukturyzacji jednego z banków Leszka Czarneckiego z uwagi na złą kondycję finansową banku. Fuzja przeprowadzona ma być 3 stycznia. Co z klientami Idea Bank?

Pekao przejmuje Idea Bank

Dzisiejszy komunikat o przejęciu Idea Bank przez Pekao spadł na rynek około południa. W ocenie BFG zaistniały trzy przesłanki, które doprowadziły finalnie do konieczności przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji i przejęcie Idea Bank przez Peako.

Po pierwsze, Idea Bank S.A. był zagrożony upadłością. Po drugie, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku S.A. pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Po trzecie wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych.

– napisano w komunikacie przekazanym przez BFG.

Fundusz wskazuje także, że analiza aktywów i pasywów Idea Banku przeprowadzona przez “niezależny podmiot: PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.”, wykazała, że kapitał własny banku Czarneckiego wynosi minus 482,8 mln zł, a posiadane przez bank aktywa nie pozwoliłyby na pokrycie jego zobowiązań.

W komunikacie dodano, że “zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane zostaną umorzone. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone”.

Oficjalne przejęcie Idea Bank S.A. przez Pekao S.A. odbyć ma się już 3 stycznia 2021 r. BFG udzieli przejmującemu gwarancji pokrycia strat, wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami i zobowiązaniami.

Przejęcie Idea Bank przez Pekao. Co z klientami?

Zgodnie z komunikatami wydanymi przez Idea Bank, a także Bankowy Fundusz Gwarancyjny, klienci Idea Bank S.A. nie odczują żadnych zmian wynikających z przejęcia banku, nie muszą wykonywać także żadnych czynności.

Bankowość elektroniczna ma działać jak dotychczas (loginy i hasła bez zmian), rachunki bankowe także pozostaną niezmienne. Wszystkie depozyty (środki klientów) zostaną w całości przeniesione do Peako S.A. Kredyty także zostaną automatycznie przeniesione do banku przejmującego. Wszystkie produkty finansowe inne niż kredyty podobnie.

Dostęp do bankowości elektronicznej i mobilnej będzie dalej aktywny “za wyjątkiem wcześniej zaplanowanej przez Idea Bank przerwy technicznej w dniu 31.12.2020 od godziny 20:00 do godziny 04:00 dnia 01.01.2021 r. O tym Idea Bank informował klientów już wcześniej.

Oddziały Idea Banku mają być dostępne dla klientów pod szyldem Banku Pekao S.A. Idea Bank informuje także, że oddziały banku w dniu 4 stycznia 2021 r. otwarte będą od godziny 13:00. W komunikacie dodano także, że usługa Express Elixir w Idea Banku może być “czasowo niedostępna”.

Dobrze, że jesteś z nami. Zostań na dłużej na Facebook lub Twitter

Czytaj także
Total
0
Reakcji