kiedy niższe stawki vat

Nie ma pieniędzy na niższe stawki VAT. Są jednak na drogi, kolej i służby mundurowe

Kiedy niższe stawki VAT? Jak wynika z przyjętej dziś ustawy zdecydowanie nieprędko. W ocenie rządu deficyt budżetowy nie pozwala na obniżenie stawek VAT, ale pieniądze na drogi, kolej, czy służby mundurowe “na szczęście” są.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID – 19. Jego głównym zadaniem jest stabilizacja budżetu państwa oraz umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu – czytamy w opublikowanym przez resort finansów komunikacie.

Kiedy niższe stawki VAT 22% i 7%?

Jednym z założeń przyjętej dziś ustawy jest odroczenie wprowadzenia obniżonych stawek VAT – 22% oraz 7%. Winna temu jest naturalnie pandemia COVID-19 i spowodowany niż deficyt budżetowy.

Kiedy niższe stawki VAT? MF odpowiada:

– Z uwagi na epidemię COVID-19 nie zostały spełnione warunki, które pozwalają na obniżenie stawek VAT. Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w „Programie konwergencji Aktualizacja 2020”, niższe dochody podatkowe, a także wydatki na powstrzymanie epidemii, leczenie chorych, ochronę miejsc pracy i pracowników oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, doprowadzą do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego. – przekonuje ministerstwo finansów.

Zgodnie z przyjętym projektem ustawy, niższe stawki VAT zostaną wprowadzone dopiero, gdy zostaną spełnione dwa warunki:

  • jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa,
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Co w skrócie oznacza nie więcej niż to, że na niższe stawki VAT poczekamy nawet kilka lat. Rząd wiąże bowiem obniżenie stawek VAT z “trwale dobrą kondycją budżetu państwa.

Są środki na kolej, drogi i mundurowych

Przyjęta dziś ustawa dotyczy także zasilenia pieniędzmi z nadszarpniętego przez COVID-19 budżetu kilku programów. Będą to m.in: Fundusz Wsparcia Policji, czy dalsza realizacja programu Maluch +. Jak przekonuje resort finansów – “celem tych zmian jest umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych, związanych z polityką rządu. To m.in. pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania, wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów”.

Środki znajdą się także na wsparcie inwestycji kapitałowych Polskich Linii Kolejowych oraz budowy i modernizacji kolejowych. Na ten cel rząd zamierza przeznaczyć 1,85 mld zł. Dzięki ustawie mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 zyska także Fundusz Dróg Samorządowych. Na realizacje inwestycji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, rząd przeznaczy 3,8 mld zł. Zmiany te mają wpłynąć na “pobudzenie inwestycji infrastrukturalnych”.

Dołącz do Bizme na Facebook lub Twitter i wpieraj nas swoją obecnością.

Czytaj także
Total
0
Reakcji