ING wyniki finansowe pierwsze półrocze 2020

ING Bank podał wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020. Przychody w górę, zysk znacznie w dół

Pandemia koronawirusa mocno uderzyła w zyski sektora bankowego. Po opublikowanych danych z Pekao SA, czy PKO BP wyniki opublikował dziś także ING Bank Śląski. Wynika z nich, że mimo, iż przychody banku poszły w górę (+8 proc), tak zysk netto – co było do przewidzenia – znacząco spadł.

W I półroczu 2020 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 583,5 mln zł w porównaniu z 793,6 mln zł przed rokiem. Na koniec czerwca br. bank utrzymał łączny współczynnik kapitałowy na bezpiecznym poziomie 17,47% – czytamy w opublikowanym dziś komunikacie.

ING wyniki finansowe pierwsze półrocze 2020

  • przychody ogółem wzrosły o 8% do 3 074,8 mln zł,
  • koszty ogółem wzrosły o 9% do 1 416,5 mln zł,
  • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 8% do 1 658,3 mln zł,
  • zysk brutto spadł o 23% do 817,1 mln zł,
  • zysk netto spadł o 26% do 583,5 mln zł,
  • wskaźnik koszty/przychody wyniósł 46,1% w porównaniu z 45,9% w ub. r.,
  • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,47% w porównaniu z 15,03% w ub.r.,
  •  zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 9,0% w porównaniu z 12,5% w ub.r.

Za spadki odpowiedzialna pandemia COVID-19

– Covid-19 oraz podjęte przez rząd i NBP działania osłonowe wywołały gwałtowną zmianę w korzystaniu z usług bankowych. Na rynku mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem popytu na kredyty oraz jednoczesnym przypływem depozytów, szczególnie po stronie firm. W ING, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, wartość portfela kredytowego wzrosła o 9%. W tym okresie przyrost depozytów wyniósł 23%. Dodatkowo przyszło nam funkcjonować w drastycznie zmienionym środowisku blisko zerowych stóp procentowych. Bank, zgodnie z zasadami ostrożności, utworzył również znaczące odpisy na ryzyko kredytowe wynikające z gwałtownej zmiany prognoz makroekonomicznych. W efekcie spowodowało to obniżenie zysku netto w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – powiedział Brunon Bartkiewicz.

Bank dostosowuje się do zmian nawyków konsumentów

– Ograniczenia związane z pandemią przyspieszyły zmianę zachowań konsumenckich – wzrosła aktywność klientów w kanałach elektronicznych w zakresie zarówno dokonywanych transakcji, jak i zakupów nowych usług. To co nas cieszy, to fakt, że bardzo liczne grono naszych klientów przekonało się do wygody rozwiązań zdalnych. W minionym kwartale wprowadziliśmy do oferty kolejne rozwiązania ułatwiające załatwianie wszystkich spraw przez internet. Wśród nich jest nowa aplikacja mobilna ING Business, wideorozmowa dla klientów korporacyjnych, możliwość założenia konta poprzez selfie, czy płatność kartą Visa zbliżeniową w telefonie zaraz po jej zamówieniu – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

Źródło: ING Bank Śląski

Czytaj także
Total
0
Reakcji