rkantor zamyka działalność

Jeden z pierwszych internetowych kantorów zamyka swoją działalność

Rkantor należący do BNP Paribas ogłosił właśnie, że z końcem listopada 2020 r. zamyka działalność. Bank argumentuje to “zmianą profilu biznesowego spółki BNP Paribas Solutions”.

Rkantor utworzony został przez Bank Raiffeisen. Ten po latach działalności na polskim rynku przejęła grupa BNP Paribas, która ogłosiła właśnie, że z uwagi na zmianę profilu biznesowego spółki, z końcem listopada zamknie popularny kantor internetowy.

Rkantor zamyka działalność

O podjętej decyzji bank poinformował swoich klientów za pomocą strony Rkantor.com oraz drogą mailową.

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 listopada 2020 roku kantor internetowy Rkantor.com zakończy swoją działalność. Powodem tej decyzji jest zmiana profilu biznesowego spółki BNP Paribas Solutions, która jest właścicielem marki Rkantor.com – dotychczas równolegle ze świadczeniem usług z zakresu wymiany walut, Spółka dostarczała też usługi IT i technologie dla branży finansowej. Od tego roku będzie to główny i systematycznie poszerzany zakres działalności BNP Paribas Solutions.

BNP Paribas informuje jednocześnie, że rejestracja nowych kont w serwisie Rkantor została już wyłączona. We wrześniu zaś rozpocznie się masowe wypowiadanie zawartych umów. Każdy użytkownik Rkantoru ma otrzymać takowe drogą elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji. Do tego czasu, użytkownicy mogą także samodzielnie zamknąć aktywne konto.

Spółka dodaje także, że zgromadzone na rachunku środki należy wypłacić nie później niż 30 listopada 2020 r. W przypadku dyspozycji wypłaty środków poprzez sieć Euronet należy zrobić to nie później niż do 26 listopada włącznie.

Strona Rkantor.com zostanie trwale wyłączona w dniu 1 grudnia 2020 r.

Total
0
Reakcji