kredyt z dopłatą pekao sa

Dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców dostępne już w Pekao SA. Bank zawarł z BGK stosowną umowę

Rządowe dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców dostępne już w Pekao SA. Bank poinformował własnie o zawarciu z BGK umowy, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dopłat do oprocentowania kredytów. Z rozwiązania można skorzystać maksymalnie do końca 2021 r.

Dopłaty do kredytów

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta dnia 23 czerwca ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19 (tarcza 4:0) Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy 587 mln zł, na dopłaty do oprocentowania kredytów zaciąganych (bądź zaciągniętych już) przez przedsiębiorców w bankach komercyjnych. Budżet na rok 2020 wynosi 296 mln zł, a na 2021 271 mln zł.

O dopłatę do oprocentowania kredytu ubiegać się mogą firmy bez względu na branżę. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wielkości firmy. W przypadku sektora MŚP wysokość dopłaty wyniesie 2 pkt proc. Duże firmy mogą liczyć na 1 pkt. proc.

Jak informowała pod koniec czerwca Elżbieta Stelmach z BGK

Ustawa przeszła już cały proces legislacyjny, a więc jesteśmy już na ostatniej prostej do uruchomienia Funduszu Dopłat do Oprocentowania. BGK musi teraz zawrzeć umowy z bankami kredytującymi, które będą udzielać kredytów z dopłatami. Wtedy rozwiązanie będzie już dostępne dla firm.”

Przedmiotowe rozwiązanie właśnie zaoferował Pekao SA.

Kredyt z dopłatą Pekao SA

Bank Pekao SA poinformował dziś o zawarciu z BGK umowy umożliwiającej skorzystanie z “Funduszu Dopłat do Oprocentowania”, dzięki czemu przedsiębiorcy posiadający kredyt obrotowy w Pekao SA mogą złożyć wniosek o takową dopłatę. Skorzystają także te firmy, które dopiero zaciągnął zobowiązanie w Pekao.

Jak przekonuje Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao, nadzorująca Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Od początku epidemii COVID-19 aktywnie wspieramy przedsiębiorców dotkniętych jej biznesowymi skutkami oferując im liczne produkty bankowe z gwarancjami instytucji państwowych lub unijnych. Bierzemy też bardzo aktywny udział w dystrybuowaniu środków z Tarczy PFR. Do programu dopłat BGK do odsetek kredytów przystąpiliśmy jako jeden z pierwszych banków, bo uważamy, że może on realnie wesprzeć zagrożone firmy w przetrwaniu trudniejszego okresu.

Co istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, to wparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt z dopłatą – także w przypadku zobowiązań już zaciągniętych. W przypadku tych drugich należy zawrzeć z bankiem aneks do umowy o kredyt. O kredyt z dopłatą do oprocentowania ubiegać się można wyłącznie do końca 2021 roku.

Dołącz do nas na Facebook lub Twitter i oddaj się dyskusji.

Total
0
Reakcji